Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
ΕΛΛΑΣ
ΑΟΓΓΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4707
ΙΔΙΟΚΗΗΣΕΚΔΟΤΗΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε ΣΒΕΡΚΑΣ ΕΤΟΣ 21 AP ΟΥΛΛΟΥ 1086 Σάββατο 5 Ιανουαρ ου 2019. Παπαφωτη 5 Αγρίνο. Τηλ Fax 2641028760 Τιμή Φύλλου 0,50
Με καθυστέρηση Τριάντα χρόνων
Το Β' Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο
Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Κεντρικό Συμ
βούλιο της Ο.ΣΥ.Ν. , μετά την εισήγηση και παρότρυνση πολλών τοπικών παραγόντων και οργανώσε
ων, αποφάσισε την οργάνωση του Β' ΠΑΝΝΑΥΠΑ
ΚΤΙ ΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΔΡΙΟΥ. που προβλέ
πεται να γίνει στη Ναύπακτο την 1-2/3/2019 (Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα ) με συνδιοργανωτέ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ναυπακτί
ας. Σημειωτέον το Α' Αναπτυξιακό Συνέδριο οργα
νώθηκε από την Ο.ΣΥ.Ν. τον Νοέμβριο του 1988 και
ακολούθησε ανάλογη Ημερίδα το Μάρτη του 2007
Η θεματολογία είναι ανοικτή, οπότε μπορούν
να προστεθούν, εάν προταθούν εγκαίρως, θέματα
κατά τα ενδιαφέροντα των εισηγητών και των φορέ
ων-συνέδρων
Η Οργανωτική Επιτροπή , με απόφαση του Κ.Σ.
της ομοσπονδίας απαρτίζεται από τους
Πρόεδρος Χαραλαμπόπουλος Χαρ
πρώην Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν. ( 6978332724)
Μετά από 30 χρόνια και με ομογενοποημένο το
διοικητικό πλαίσιο της Ναυπακτίας είναι καιρός να
εξεταστούν συνολικά τα υπάρχοντα προβλήματα και
οι προοπτικες
Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν. ( 6945425698)
Αντιπρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν. ( 6947945473)
Δημητρόπουλος Ηλίας . Αρχισυντάκτης
πρώην Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν ( 6972500806 )
Ναυπακτιακής Φωνής Πατρών ( 6945563238)
Επιτροπής για Το Συνέδριο στη σελίδα 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ δρ Ιωάννου Γ. Νεραντζή ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
A. Αυτοδιοίκηση . Φορείς Ανάπτυξης
B. Τουριστική και Οικιστική Ανάπτυξη
Γ. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη
Δ. Γεωργική και Βιομηχανική Ανάπτυξη
Στην προσωρινή προτεινόμενη θεματολογία του
Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες
θεμάτών
Η αναλυτική ανακοίνωση της Οργανωτικής
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Σπουδή τής ιστορίας Αιτωλών & Ακαρνάνων, βασισμένη στην 'βιαιοπαθή θεωρία
(i) Από τη Βυζαντιοκρατία στη Φραγκοκρατία (1) Μεθοδολογίας ακολουθουμένης αξίωμα. ''Βιαιοπαθής θεωρία
Η προσληπτική αντίληψη των σημαι.
νομένων ενός βιβλίου με ιστορικό πε- βίου και ίσως εκ των υστέρων διαμορ- θεωρία" σπουδής της ιστορίας, ο ιστο- αλλά και στον ρόλο της προσωπικότη
ριεχόμενο διαφέρει από αναγνώστη σε φώνει μια μέθοδο συμβατή προς αυ- ρικός στρέφει το ενδιαφέρον του στα τας στην ιστορία, ποσώς σε συνάρτη
αναγνώστη. Καθότι, στη μεθοδολογία, τόν
είτε τη συγγραφική είτε την αναγνωστ. Αυτό το μεθοδολογικό αξίωμα τίθεται ου γίγνεσθαι, στις κρίσεις και τις επα- Πρόκειται ασφαλώς για μια ανθρωπο.
κή (νγνώσκεις αυτά που αναγιγνώ- διά στόματος του μεγίστου πανεπιστη- ναστάσεις αλλά και στην ενίοτε απότο- κεντρική θεώρηση ιστορίας που
σκεις:9, τυφλοσούρτες δεν υπάρχουν. μιακού καθηγητή Ιστορίας Γιάκομπ μη αφομοίωση όλων των άλλων κινήσε- θέλει, δηλαδή, κέντρο της Ιστορίας και
Κάθε μελετητής προσεγγίζει το κολοσσιαίο αυτό θέμα από τον δικό του δρόμο που, ενδεχομένως, συμπίπτει με την
εν γένει διαδρομή του πνευματικού του
Σύμφωνα, λοιπόν, με την "Βιαιοπαθή
σταλλώσεις της παγκόσμιας ιστορίας
ταχύρρυθμα φαινόμενα του παγκοσμί- ση με τον ρόλο του λαού στην ιστορία
Μπούρκχαρτ (1818-1897) στο βιβλίο ων, στον γενικευμένον αναβρασμό σε δράστη της Ιστορίας τον Άνθρωπο
του, Σκέψεις για την ιστορία. C'ex5oσεις Printa", 2004)
όλες τς εκφάνσεις της ζωής, στις ρή
ξεις και στις αντιδράσεις, στις αποκρυ
Σελίδα 10
Δήμος Αγρινίου: Διαμόρφωση
Κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλης
Παρατείνεται έως Τις 28 Φεβρουαρίου 2019
η προθεσμία ανανέωσης-έκδοσης
Των Δελτίων Μετακίνησης σε ΑΤομα με Αναπηρία
Νεο σκηνικο φερνει στους
ANLa 2 Δήμους η Απλή Αναλογική
Σελίδα 3 Η εγκληματικότητα στις μέρες μας
Σελίδα 4 Οργανώνουν Τις δράσεις τους οι αγρότες
Σελίδα 12 Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του
Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή κινητήρα
ου Φάνη Ζουρόπουλου*
Γράφει η πρεσβυτέρα Καλλιόπη Μπανάκα Σαλάππα
Σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα
για την αντιμετώπιση της κακοκαιριας
Ποταμούλα: Θέατρο "Οδύσσειον
Συλλαλητήριο στην Αμφιλοχία στις 30/ 1
ένα όραμα που "θάβεται" στο διάβα του χρόνου
Σκιές και φως στον "Παπαστράτο" στο Αγρίνιο
για Το Δήμο Μεσολογγίου
ο Παυσανίας Παπαγεωργίου Σελίδα 8
To e-mail του ΠΑΛΜΟΥ : [email protected] site του ΠΑΛΜΟΥ: www.palmospress.gr