Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφυνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρ. θανάτου
Τρίτη
ελεύθερο
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5684
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOz
Τιμή φύλ. : 0.15 €
τέλος
στα βιβλιάρια υγείας
-Καταργείται η έκδοσή τους από τον ερχόμενο μήνα
Σταδιαχά η απαλλαγή από τα παλιά
Σελίδα 1
Δόθηκε νέα άτυπη
παράταση στο διαγωνισμό
για τους λιγνίτες
Δυτική Μακεδονία
11 Νέα Προκήρυξη
Σελίδα 15
νια ΒΙΟΛονικες καλλιέργειες
Σε νέα προκήρυξη των δράσεων
του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλ.
λιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ
ευρώ, προχώρησε τη Πέμπτη το L
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων , καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν alτήσεις ένταξης
OAEA: Διακοπή
της επιχειρηματικής
Σελίδα 11
δραστηριότητας JTa ελλο
Πώς μπορεί
να σου κατάσχουν
χρηματα η
Σελίδα 14
Ποιοι σφυρίζουν
τα Πρώτα ματs
| τns φάσns των «16»
αντικείμενα αξίας
δεν χρωστάς
ΑΠΟΨΕΙΣ
ακόμη κι όταν
εθνικοί στόχοι
Στην τελική ευθεία
βρίσκεται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο
και ανατρέπει όσα ήξε
ραν και έκαναν μέχρι
τώρα φορολογούμενοι
και επιχειρήσεις που
θα πρέπει να δηλώσουν στο περιουσιολά
γιο και το τελευταίο
περιουσιακό τους στο
χείο (κινητό ή ακίνητο)
καθώς και τα κρυμ
μένα χρήματά τους σε
στρώματα και θυρίδες
Σελίδα 24
Το 2021 δεν είναι πια πολύ μακριά. Σε δύο χρό
νια η Ελλάδα θα κλείσει διακόσια χρόνια ως συγχρονο κράτος. Οπως σε κάθ επέτειο-ορόσημο
είναι σημαντικός ο εθνικός αναστοχασμός. Να
δούμε ποια διαδρομή καλύψαμε, τι πετύχαμε και
που αποτύχαμε, και στη συνέχεια, να βάλουμε
στόχους για το μέλλον. Τα χρειαζόμαστε επει
γόντως και τα δύο, κλείνουμε δέκα χρόνια κρί.
σης, που δεν ήταν μόνο οικονομική, χάσαμε την
εμπιστοσύνη στουs εαυτοός μας, ξεχάσαμε τις
Σελίδα 18
συνέχεια στην σελίδα 4