Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08 01

•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 17o • ÖÕËËÏ 3911o • ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗΝ ΣΚΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ημέρα ...Χαράς
>> ΣΕΛ. 16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Νέοι εργαζόμενοι
στο Δήμο
Αμαρουσίου
>> ΣΕΛ. 2

Επιβολή
προστίμων για
επιβάρυνση του
περιβάλλοντος
Μέτρο με αποτρεπτικό χαρακτήρα
και όχι εισπρακτικό
δηλώνει ο δήμος Κηφισιάς

>> ΣΕΛ. 13

M

ΑπΑρΑIτητη
θωρAΚιση
>>ΣΕΛIΔΑ 12

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΚΑΙ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

ραντεβού
με την
πρόληψη!
>>ΣΕΛ. 16

“Χρηστή διοίκηση
και διαφάνεια
σε όλα τα επίπεδα”
Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος – Οι αρχές της παράταξης

>>ΣΕΛ.14

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΕΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ετά από δεκαετίες ταλαιπωρίας, μετά από κινητοποιήσεις του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
και των κατοίκων από το 2014 και
μετά από συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τη
δημοπράτηση του έργου με τίτλο
««Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας – Έργα ενίσχυσης υφιστάμενου Συλλεκτήρα Σ7», συνολικού
προϋπολογισμού 3.850.000 ευρώ
(πλέον ΦΠΑ 24%). Είχε προηγηθεί η
εκπόνηση των μελετών με τίτλο
«Σύνταξη συμπληρωματικών Μελετών για την ωρίμανση και την κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας – Έργα
ενίσχυσης υφιστάμενου Συλλεκτήρα Σ7» από τον Δήμο και η έγκριση
τους με την 132/2017 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
Με την υλοποίηση του έργου αυτού, επιλύεται το πιο σοβαρό πλημμυρικό πρόβλημα του Δήμου και
μπαίνει ένα τέλος στους κινδύνους
για τους κατοίκους της περιοχής.

Πρότυπος
Κανονισμός
λειτουργίας
Δημοτικών
Παιδικών και
Βρεφονηπιακών
σταθμών
Η εισήγηση προς το δημοτικό
συμβούλιο Μεταμόρφωσης και η
απόφαση που πήρε το Σώμα

>>ΣΕΛ. 3-11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα