Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
Γρεβενών
Λόγος
πατρίδας
(τα θκά μας)
Συνάντηση
Φοιτητές
ten6a 16
tansa 10
mpooqun 412019
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
hnenhivuw 22. rpesad! Τηλ. 2462 087 772. Fax 2462 087 773 lemal: [email protected]
ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
είναι tta0άπονο συνάμα κι εύχή. Na ti έννοα), Θά ήθελα νά
τον ένα στον άλλον αωνα καί νά πegvoov βελονυές πάνω στό όέρμα
Πάρου, κι αυτή στη Muexpdgo
éoOvT1 μέ τή λαμπάδα, κί αυτή
Οδυσσεας Ελυτης. Τα δημοσια καί τα ίδυνακα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΑΜ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Καλή xpono με οέδιο του φίλου ΣτΕ ου Κούκου.
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον υηολογοτή σας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf taE6εύουν
τον έν uno no0υκό λόγο στα email αναγνωστών μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 rpepevá
Τηλ.:24625 021 44
Επείγοντα: 6944 286795
BAHPRA
2062028984-26
20 23214
:6977 019452-6932 235231
ThA. 2462080550