Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςΕιδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Αρχίζει η αποκατάσταση του Ξενία! 8,5 εκατομμύρια οι οφειλές Προς το Δήμο
ουμανου Σάο και του τρο ου ο nnc avonxou εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Αρ μετά ανω α110 εκατομμυρια για το νερο
Δημάρχου Σάμου και του εκηροσώηου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ μετά
από δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και Προσδιορίζει ως χρόνο ολοκλήρωσης
του έργου 18 μήνες με αρχικό Προϋηολογισμό 2.000.000 ευρώ.
ΑΕ μετά
ious vuona ou nou Rano
Πρόσφατη κρίση nou δημιουργήθηκε, όσον αφορά στην καθυστερημένη Πληρωμή μισθών των υπαλλήλων του Δίμου Σάμου, έφερε στην επιφάνεια Παραλήψεις
στην οικονομική διαχείριση του Δήμου nou οδηγούν σε αδιέξοδα. Γατί δεν διεκδικεί ο Δήμος τα οφειλόμενα από στρατηγικούς κακοηληρωτές σε βάρος των unoλοίων δημοτών: Δεν υπάρχουν ευθύνες αηστίας σε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβού ο νια τα nood nou ηαραγράφονται κάθε χρόνο;
έργο np0β επει εηισκευή και στα- χρησης των πόρων και θα είναι μια
κτιρίου καθώς επίσης και nap δοση δημιουργία: α) Διαδραστικού κέντρου
σε xpήση του σογείου και του 1ου
0 ηοσό nounp°κύπτει από
εκατομμύρια ευρώ αγγίζει το nooo nou αφορά
Πάνω από 2 εκατομμύρια οι οφειλές στους λογαριασμούς ύδρευσης
Δημότες nou βρίσκονται σε δύσκολη οκονομική κα
τάσταση anna και ξενοδοχειακές μονάδες nou κατα,
ναλώνουν μεγάλες ηοσότητες νερού an°τελούν neριπτώσεις ανείσπρακτων Ποσών nou έχουν εκτινάξει
ψηλά το νούμεροτης συνολικής οφειλης. Η ακοηου.
θούμενη non τι αν και Πρόσφατα η στηκε νέος
κανο σμός ύδρευσης (δεν συμπερ!nn ene όμως η
τιμολογιακή Πολιτική στους λογαριασμούς ύδρευσης,
όηου σε αρκετές ηεριοχές napatrp0ύνται εξοργιστι.
καταβολής μισθοδοσίας, μετά την καθυστέρηση nou
στις οφει ές ηρος τον Δήμο Σάμου. Ύδρευση, τέλη
ηαρεπιδημού των κλη δεν εισπράττονται με ρυθμούς
Που θα
β) Ψηφιακή βιβλιοθήκη Αρίσταρχου,
θα δοθεί για την επισκευή και
του 2ου και 3ου
) Μουσείο Μουσικών Οργάνων, δ)
Αναδημιουργία
οι συμβαούχο unanannol nou n ρέμεναν στην
καθαριότητα με δικαστικές an°φάσεις, εηώθηκε ότι
Παράδοση σε χρήση
δημοτική αρχή να ασκήσει
βάση του
διαφορετική οικονομική no ιτική. και στα Παλαιότερα
χρόνια η κατάσταση δεν υηρξε καλύτερη αλλά τ
χρόνια της κρίσης και τα ολοένα μειωμένα nood του
κράτους Προς τους Δήμους δημιούργησαν αδιέξοδα
nou δεν βρίσκουν λύσεις. Πρόσφατο Παράδειγμα η
συζητηση για την καταβοΜ των μισθών των μόνιμων
unannnov του Δήμου nou έθεσε σε κατάσταση ανω.
πληρωμές θα γίνονταν κανονικ αν και εφόσον
εισπράττονταν κανονικά τ
Έχει γίνει Προσηάθεια τα τελευταία χρόνια, με
δ0noi τ ρια σε όσους οφεί ουν να ε οφη σουν τα
χρέη τους Υηάρχει και η δυνατότητα του διακανονι
σμού αλλά είναι αρκετοί αυτοί nou αφού Περάσουν
σε διακανονισμό, μετά την καταβοΜ τ
εξαφανίζονται, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν θα τους
κυνηγήσει! Όως θα ήταν καλή ιδεα να δημοσιεύσει
ο Δήμος τα ονόματα όηων όσων δεν nnnpcovouv
περιβάΜον και
μεγάηου έργου του Φασιανού μετά την
έ oxn μελέτη της καςΕΝ νης ΠΟ uxpoΑνάπτυξη. στον Άξονα Προτεραιότητας
npnon και Προστασία του Περι
οκωστας Τζιχας επικεφαλής
της «Λαϊκής Συσπείρωσης
vio nato osa on tac co n ooni ό ώσηου δόθηκε
ταμείο. Μεταξύ αυτών υΠάρχουν και συγκεκριμένοι εξ
συστήματος κακοπληρωτές για τους onoouc ουδέπο.
Παρά névte.
εφαρμόστηκε, όηως μαθαίνουμε, η ηροβ επόμε
διακοπ ύδρευσης ούτε μέτρα είσπραξης . Σε α
Ένα μελανό σημείο στη δυνατότητα του Δήμου να
μπορέσει να εισηράξει οφειλές Προηγούμενων ετών
an°τελεί εδώ και χρόνια nun°στελέχωση νευραΜι.
κάν υηηρεσιών και τμημάτων. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τόσο η Ταμειακή ΥΠηρεσία όσο και το Τμήμα
Εσόδων εηανδρώνονται από 2 unannnouc το κα
θένα! Οι τομείς nou anarcov nonu nep1σσότερους
τύχη τους με τους
υηάρχοντες unonannouc να καταβάλουν υπερηρομοτικές εκλογές
να p0σθέσουμε και την napaypacpri οφειλών nou
στην Περίπτωση του Δήμου Σάμου anatei nape.
ηευση 10 ετών. Μ Πως κάη0101 ελη ουν σε τέτοιες
ηεριπτώσεις και σιωπηρ οδηγούμαστε εκεί: Σε αυτ
ηερίπτωση δεν είναι υπεύθυνος ο δήμαρχος και
δημοτικοί σύμβουλοι για τα nood nou xdvo ται,
δεν έχουμε μία κλασσική Περίπτωση αηστίας με ότι
αυτό συνεπόγεται; Στην Πρόσφατη γενική συνέλευση
Ta όσα Περιγράφουμε napandvo an°τελούν εικόνα
μιας διαμορφωθείσας κατάστασης nou δεν Προμη.
νύει τ nota a σιόδο ο νια το μέ ηον του Δήμου. Η
υπάρχουσα δημοτική αρχ αλλά και όσοι αναλάβουν
στη νέα δημοτική αρχή από τον Σεπτέμβριο του 201
και μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαϊου 2019, θα
ηρέπει να ηάρουν νενναίες an°φάσεις διαφορετικά η
μόνη λύση της δανειοδότησης, από το Παρακαταθη
Τομεακή Enrponi E μου του ΚΚΕ ανακο νωσε ότι σ ςεπερ μενες δημοτι
κές εκλογές επικεφαλής της Λα ας Συοηε ρωσης δημου Σάμου και unourgo ς
δήμαρχος Σάμου θα εναι ο Κώστας ΤΖΟας, μέλος του Οαφείου της Τ.Ε Σάμου
για την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και τ
το Συνδικάτο Μετάληου «Προμηθέας» Τουρισμός κρουαζιέρας 2018
1977 yota en 19 τησ ΕΚΚΕ. Το 1990 ΑΠΟλογισμός της χρονιάς Πού έφυγε
και το Κίνημα Ειρήνης της Ε
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το χαβά τους αυτοί.
επέστρεψε στη Σάμο όηου ανέ αβε τ
σας Παρουσιάσαμε. μέσα από τις σελίδες του «Εαμιακού Βήματος», το αναιεύθυνσ
ΑΝΑΤΟΛΗ στα FM
η του Ραδιοφωνικού σταθμού | Στις αρχές Μαρτίου του 2018
Αυτικό ημερολόγιο
1995 εκδίδει την
το 2013. Σήμερα
ναι μέλος της Γραμματείας της Πανου
Σάμου με
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο νησί
της ΠΓΔΜ Προχώρησε στην αγορά 240.000 διαβατήρι.
Σάμο, όηου τέλειώσε το 6τάξιο Γυμνάσιο.
στην Αθήνα αηό το 1
ική Συσπείρωση.
A νάπ
να στεγάσει το Μουσικό Σχολείο
λαση της Μαυρογενείου για
non1τών, ένας μεγάλος αριθμός ano nond
κενά έντυηα για "Μακεδονικά-διαβατήρια βρίσκονται
nou έηαβε το Alfa TV, 240.000 έντυηα βρίσκονται ση.
Χαρακτηριστικά στο ρεηορτάζ του κανα ού
το υηουργείο Εσωτερικών éxel non αρκετά και δεν
Μαυρογένειου Σχολής στη Σάμο, καθώς εησης και η κατασκευή συμπληρωματιτου
Επενδύσεων για να στεγάσει το Μουσικό Σχολείο της Σάμου, nou ano εφέτος
ι συνταγματικές αλλαγές», διερωτάται μεταξύ άλλων
στην ιστοσελίδα του, εστιάζοντας στο
Φωτό: Γιώργος Βασι ειάς
νομικό napa στο Πολιτικό σκέηος της υπόθεσης.
σατε. Από τις 100 Προγραμματισμένες ηροσεγγίσεις
ana!τείται
Σάββατο 28 Arpiniou, S2 με το Celestial Olympia από
Μαου έως την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 24 με
για την annayn των διαδικασιών και τις νομικές anna.
ο νησί μας για το την Τ
Υές, καθώς και για την έναρξη ισχύος των τροοο.
ριθμός των επιβα, Κυριακή 2
δυστυχώς δεν ήταν ο ελαχίστων, έγιναν αρόδο μ
προσεγγίσεις, εκτός
ντηση του στο κανάη, υοστ
είναι
ιμεταβατική [email protected] έως την εφαρμογη στην Πράξη
να βάλει τη χώρα
εξελίξεων γι
4 Προγραμματισμένες της Mano
nou εηέβααν, αφού η εναλλακτική Πρότα
Celestial Cruises Πυθαγόρειο ή Κουσάντασι, μας Maritime με το Colden Iris με αρ. πλαγιοδέτηση στον
στέρησε τουλάχιστον 30.000 εΠιβάτες. Κορμός στο
ανωτέρω εγχείρημα, για δεύτερη χρονιά, φυσικά
αρνητικών
δική μας nheupd. Δυστυχώς, η ελα.
on00ό nou εγκρίθ
530.000 ευρώ. Οηως τονίζει με
ανακοίνωσή του ο βουλευτής Σάμου
λιμένα Πυθαγορείου, και οι 3 στον ηιμένα της Σάμου
των Serenissima, salamis Filoxenia & La Belle Adriati
εύθυνση Δευτεροβάθμι.
ας ΕΚΛαίδευσης Σάμου και την μέριμνα
της τεχνικής υπηρεσίας της Περκρέρει
ας και του ηροοταμένου κ. ΒασιλείουΊ ηαρουσίαση του Προγράμματος στο
eyKpienke η ένταξη της Μελέτης AvaΠηασης των υφιστάμενων κτηρίων της
Μαυρογένειου Σχολής στη Σάμο, καθώς
επίσης και η κατασκευή συμπληρωμα.
τικών κτηρίων, και η διαμόρφωση τ
αύλειου χώρου,
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
φρότητα nou αντιμετώησε
av n Celestial Cruises nou ότι υποσχέθηκε στην
εύρυνοη
μη αναγκαίων καθυστερήσεων, Παρουσιάζεται
και ενίσχυση του εκηαιδευτικού enindδου στα νησιά μας είναι έργο πνοής και
μακρ0xpoviou np0γραμματισμού. Παρά
τις δυσκολίες, συνεχίζουμε.» Συγκε.
κριμένα ano το Υηουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης και με un°γραφή του
ριφερειακής Ενότητας Σάμου το 2017, από τον CEO
K. Kerry (ΚυριάκοΟ Anastasiadis to ekteneoe και με
το napandvo,
4 Προσεγγίσεις της Holland America Line (HAL) με
Wind Star και του Azamara
εθνικά θέματα. 3 nonτικοί άνδρες θα μνημονεύονται
αυξάνοντας τις Προσεγγίσεις της το το M/S Oosterdam, του wi
ηιμηκύνοντας την τουριστική ηεροδο για Pursuit στον λιμένα της Σάμου και οι
και ε
στο Πρόγραμμα Δημοσύνολο στις 100
νύχτα μέρα. Ο υηουργός Εθνικής Αμυνας Π. Καμ
στην ανωτέρω εταιρεία και εκτελέστηκαν και με τα 3
πλοία του στόλου της όΠως σας είχαμε Παρουσιάσει.
Η συνέχεια στη σε .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα