Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07 01

•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 17o • ÖÕËËÏ 3910o • ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ –
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ

“Φοροληστεία των
λαϊκών στρωμάτων
μέσω των Τελών
Καθαριότητας”
>> ΣΕΛ. 14

αΡΩΜα ΕΟΡΤΩΝ
αΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛαΡΜΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΕαΣ ΙΩΝΙαΣ

Πλημμύρισε
μελωδίες η
κεντρική αγορά
>> ΣΕΛ. 2

Ο Δήμος
ΛυκόβρυσηςΠεύκης ευχαριστεί
τους εθελοντές
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα
Εθελοντισμού

>> ΣΕΛ. 15

Σ

ΑνΑκτηση
...σκηΠτρων

>>ΣΕΛIΔΑ 12

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πρόγραμμα
σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης
>>ΣΕΛ. 12

Γιατί δεν υφίσταται
ο αυτοδιοικητικός
χαρακτήρας
του αρμόδιου Αντιδημάρχου Χαϊδαρίου
στους δήμους Η εισήγηση
για τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019

>>ΣΕΛ.13

αΝαΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛαΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ αΜαΡΟΥΣΙΟΥ

υνέργειες για να ανακτήσει η Κηφισιά την επίζηλη θέση της ως
πόλος έλξης επισκεπτών μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής στάθμης
και για να στηριχθούν τα καταστήματα
της πόλης συζήτησαν στη συνάντηση
που είχαν ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος
Θωμάκος με τον Εμπορικό Σύλλογο της
Κηφισιάς.
Ο κ. Θωμάκος επισήμανε ότι ο Δήμος
μείωσε εκτός από τα οικιακά δημοτικά
τέλη και τα επαγγελματικά σε δύο δόσεις, πρώτα 7% και κατόπιν 10% τα τελευταία 4 χρόνια, προκειμένου να δώσει κίνητρα για την ανάκαμψη της εμπορικής δραστηριότητας, ενώ αναφέρθηκε σε σειρά δράσεων που κινούνται
προς την κατεύθυνση αυτή.
Στην συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα
όπως η τήρηση των κανόνων και αποκομιδής των απορριμμάτων και τροφοδοσίας των καταστημάτων.
Από την πλευρά των εμπόρων, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Μάρκος Πανέττας, έθεσε τα θέματα της στάθμευσης
και της ανάδειξη της πόλης ως τουριστικού προορισμού. Δεσμεύτηκε ότι θα
επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις
προς συζήτηση ενώ ζήτησε την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου με το Δήμο Κηφισιάς.

Προμήθεια
υλικών για την
αποκατάσταση
του γηπέδου,
σε Αμαράντου
και Γκύζη στη
Μεταμόρφωση
>>ΣΕΛ. 3-8

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης Το Β΄ μέρος των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής



Τελευταία νέα από την εφημερίδα