Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο σ
τιςΕιδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
iquoc, Σάββατο 51ανουαρίου 2019
Αρχίζει η αιοκατάσταση του Ενία! 8,5 εκατομμύρια οι οφειλές Προς το Δημο
: Ildiva) a1162 εκατομμύρια για το νερό!
ου Ξενία, δημιουργία κέντρου επιστήμης και τέχνης, υπογράφτηκε μεταξύ του
Δημάρχου κομου και του εκπροσνομα κ
ανοχου εταρεία
άΠ0 2 εκατομμύρ
y a το νερο
ΜΒΟΣ ΑΕ μετά
από δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και Προσδιορίζει ως χρόνο ολοκλήρωσης
έργου 18 μήνες με αρχικό ΠροϋΠολογισμό 2.000.000 ευρώ.
πρόσφατη κρίση Που δημιουργήθηκε, όσον αφορά στην καθυστερημένη Πληρωμή μισθών των υπαλλήλων του Δήμου Σάμου, έφερε στην επιφάνεια Παραλήψεις
στην οικονομική διαχείριση του Δήμου nou οδηγουν σε αδιέξοδα. ΓΙατί δεν διεκδικεί ο Δήμος τα οφειλομενα από στρατηγικους κακοπληρωτές σε βάρος των υποoinav δημοτών; Δεν υπ ρχουν ευθύνες απιστίας σε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο για τα Ποσ
nou Παραγράφονται κάθε χρόνο
αποκατάσταση του κεΑύφους τ
ipiou καθώς επίσης και Παραδοση δημιουργία
noo nounp0κύπτε, από περιβάληοντος Αιγαίου (
σία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος)
Ψηφιακή βιβλιοθήκη Αρίσταρχου,
ομμύρια ευρώ αγγίζει το nooo nou αφορά
στις οφειλες Προς τον Δήμο Σάμου. Υδρευση, τέηη
Πάνω ano 2
σμούς ύδρευσης
ομμύρια ο, οφειλές στους
ογαρια.
καταβολής μισθοδοσίας.
κα. οι συμβασιούχοι υπάλληλοι nou ηαρέμεIVav στην
Παράδοση σε χρήση του 2ου και 3ου
έργο είναι ενταγμένο στο
nou ea επιτρέψουν στη δημοτικη
χρόνια η κατάσταση δεν υπήρξε καλύτερη anna τ
ασκήσει
ολιτική. Και στα nana!ότερα
τάσταση αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες Που καταναλώνουν μεγάλες Ποσότητες νερού an0τελο
καθαριότητα με δικαστικές αποφά
ιουργία δωματίου, βάση του
βραβευμένου σχεδίου Ξενία
ο της συνολικής οφειλής. Η
μεγάλου έργου του Φασιανού μετά τ
ηρηση και Προστασία του Περ- έξοχη μελέτη τ
Προτεραιότητας
κράτους προς τους Δήμους δημιούργησαν αδιέξοδα
θούμενη Πολιτική, αν και ηρόσφατα ψηφίστη
δΟΠΟητήρια. σε όσους σφείλουν να εξοφλήσουν τα
χρέη τους. Υπάρχει και η δυνατότητα του διακανονισμού anna είναι αρκετοί αυτοί nou αφού περ σουν
σε διακανονισμό, μετά την καταβολή τ
Πρόσφατο Παράδειγμα
υμπεριηηφθηκε όμως η
ταβολή των μσθών των μόνιμων
unannnncov του Δήμου που έθεσε σε κατάσταση αγω.
Προσωπικό ώσπου δόθηκε
τιμολογιακή nonITIKn στους λογαριασμούς ύδρευσης,
όπου σε αρκετές περιο
κά χαμηλοί λογαριασμοί, δεν φέρνει εισπράξει
βάλλοντος-Προαγωγή
αρατηρούνται εξοργιστι,
ίχαςεπικεφαλής
Ο Κώστας Τζ
της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
nuon στο Παρά Πέντε.
συστήματος κακοπληρωτές για τους onoiouc ουδέπο- ο Δημος τα ονόματα όλων όσων δεν πληρώνουν
Ενα μελανό σημείο στη δυνατότητα του Δήμου να
διακοη ύδρευσης ούτε μέτρα είσπραξης . Σε αυτό
μήπως και αλλ ξει η εικόνα των εισπράξεων:
εσπρ ξει οφειλές προηγούμενων ετών να προσθέσουμε κ
ν Παραγραφή οφειλών nou
όσα περιγράφουμε napanawo
an°τελεί εδώ και χρόνια η Un°στελέχωση νευραλγι.
κών υπηρεσιών και τμημάτων. Είναι χαρακτηριστ
ότι τόσο
Εσόδων επανδρωνονται από 2 unann λους το καΠερίπτωση του Δήμου Σάμου αηαιτεί nape. μιας διαμορφυ θείσας κατάστασης ΠΟυ δεν Προμη.
Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές επικεφαλής της Λαϊκής Συσπειρωσης δήμου Σάμου και υποψήφιος
δήμαρχος Σάμου θα ειναι ο Κωστας TZxac, μέλος του Γραφειου τnC Τ.Ε Σάμου
ετών. Μηηως κάποιοι ελπιζουν σε
i; Σε αυτη
την περιπτωση δεν ειναι υπεύθυνος ο δημαρχος και
υηάρχουσα δημοτική αρχή αλλά και όσοι αναλάβουν
στη νεα δημοτική αρχή από τον Σεπτέμ
δημοτικοί σύμβουλοι για τα ποσά που χάνονται, και μετά τις δημοτικές εκλογές
τεχνείο το Νοέμβρη του 1
συμμετείχε ανελλιπώς στους εργατι.
Unannrinouc έχουν αφεθεί
υπάρχοντες una Αλλους να καταβάλουν υπερηροαυτό συνεπάγεται; Στην πρόσφατη γενική συνέλευση
Που Πραγματοηοίησε ο
μόνη λύση της δανειοδότησης,
Ενων του κώνκ
ς και λαϊκούς αγώνες μέσα από τ
ός κρουαζιέρας 2018
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
νοαργότερα, το 1978, στοΚΚΕ. Το 1990 ΑΠΟΛογισμος της χρονιας Που εφυγε
επέστρεψε στη Σάμο onou ανεηαβε τ
Το χαβά τους αυτοί.
Στις αρχές Μαρτίου του 2
λυτικό ημερολόγιο
018 σας Παρουσιάσαμε, μέσα ano τις σελίδες του "Σαμιακου Βήματος», το ανατων πλοίων Που θα ηροσέγγιζαν τα λιμάνια μας. Ένας μακρύς
Ραδιοφωνικού σταθμού
κατάλογος nou ξεκίναγε στις 31 Μαρτίου και τελείωνε στις 14 Νοεμβρίου
UYn» της onoiac
τάξιο Γυμνάναι μέλος της Γραμματείας της Πανου.
αγορά 240.000 διαβατηρι
στα onoia αναγράφεται στο εξώφυλλο
Πήρε μέρος
2014 δημοτικός σύμβουλος Σάμου με
κινητΟΠΟΙήσεις στο
Ανάπλαση της Μαυρογενει
να στεγάσει το Μουσικό Σχολείο
ου για
τών, ένας μεγάλος αρeμός από nona
εδονι
240.000 έντυΠα βρίσκονται σ
Εγκρίθηκε η ένταξη της Μελέτης Avan ασης των υφιστάμενων κτηρίων της
διαδικασία», αναφέρεται
χαρακτηρι
αΓιατί αγοραζονται έντυπα υπό a
υ χώρου, στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για να στεγάσει το Μουσικό Σχολείο της Σάμου, που από εφέτος
υπουργείο Εσωτερικών έχει ηδη αρ
υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοσή τους: Γιατί
υπουργείο Εσωτερικών ξοδεύε
ειτουργεί στο νησί.
νομικό napa στο Πολιτικό σκέλος της υηόθεσ
συνταγματικές αλλαγές ψηφιστούν
σατε. Από τις 100 προγραμματισμένες προσεγγίσεις
Olympia ano στις 15 Ιανουαρίου
την αλλαγή των διαδικασιών και τις νομικές anna.
νές, καθώς και για την έναρξη ισχύος των τροπολομε
δας του ξεχωριστού αυτού είδους τουρισμού, όηως
ς ότι χρειάζεται
ελοαστων, έγιναν αρόδο με τη χρήση των λαντσών
των nou
αναμενόμενος σε
που επέβαιναν, αφού η εναλλακτική Πρόταση της αφορούν 2 από τις 4 Προγραμματισμένες της Mano
Celestial Cruises n nuea
στέρησε τουλάχι
υνση Δευτεροβάθμι.
0.000 επιβάτες. Κορμός στο
nueva Πυθαγορεί
μας πλευρά. Δυστυχώς, η ελα
φρότητα nou αντιμετώπισε για μήνες, ο ntinal ΠΟτέ
Εκπαίδευσης Σάμου και την μέριμνα ανωτέρω εγχείρημα, για δεύτερη χρονιά, φυσικά των serenissi
a Belle Adriatic,
κοίνωσή του ο βουλευτής Σάμου
τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρει
Προϊσταμένου κ. Βασιλείου.
ελέτης Αναίων της
Παρουσίαση του Προγραμματος
ριφερειακής Ενότητας Σάμου το 2017, από τον CEO
Πρώτη φορά. Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν και
4 προσεγγίσεις της Holland America Line (HAL) με
η αναγκαίων καθυστερήσεων. Παρουσιάζεται και
εθνικ θέματα. 3 non'τικοί άνδρες θα μνημονεύονται
στα νησιά μας, είναι έργο πνοής και
Πλασης των υφιστάμενων κτ
erry (Κυριάκος) Anastasiadis
M/S Oosterdam, του Wind
επόμενα χρόνια. Ο πρωθυπουργός φέρο
2018 και επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο για
και Ανάπτυξης και με υπογραφή του
Υφυπουργού, καθώς επίσης σε συνεραύλειου χώρου, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
υπουργός Εθνικής Αμυνας η
ν ανωτέρω εταιρεία κ
Πλοία του στόλου της oncoc σας είχαμε Παρουσιάσει
Η συνέχεια στη σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα