Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφυνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέ1pe θανάτου
ελεύθερο
Σάββατο
την άποψ
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5683
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Καθημερινή εΡημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOT
Οι τρεις αιρέσεις
στο διαγωνισμό για τους λιγνίτες
της ΔΕΗ και το δίλημμα
«αναβολή ή ρίσκο για φιάσκο»
Σελίδα
Συνεδρίαση του
Πανελλήνιες 2019
Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019
Νέα Τμήματα
Σελίδα 17
στο μηχανογραφικό
Δεκάδες νέα τμήματα
και νέα επιστημονικά πεδία
θα αλλάξουν άρδην
το φετινό μηχανογραφικό
για χιλιάδες μαθητέs
λυκείου
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Καθορίστηκαν
οι αποδοχές αιρετών ΟΤΑ
και γενικών γραμματέων
Σελίδα 13
δήμων
«Βόμβα» από την UEFA
Σκέψεις
για αποκλεισμό
τηs Σίτι
Τι συμβαίνει
με τις νεες
ταυτότητες
Σελίδα 15
Τις τελικές προδια
γραφές από την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση για
Σελίδα 24 τις νέες ταυτότητες
περιμένει το υπουρ
γείο Προστασίας του
Πολίτη, προκειμένου
να προχωρήσει τις
Μένουμε στον αέρα
η προσγειωνομαστε;
Το 2019 κληρονομεί πολλά προβλήματα αλλάκαι
θετικές προοπτικές από το 2018. Στην Ελλάδα
έληξε και το τρίτο μνημόνιο, υπεγράφη η συμφωνία των Πρεσπών, ταρακουνήθηκε η σχέση κρά
τους Εκκλησίας, θέριεψαν μπαχαλάκηδες και
επίδοξοι τρομοκράτες, η τουρκική επθετικότητα
έγινε καθημερινή, οδεύουμε προς εκλογές σε ένα
κλίμα ολοένα μεγαλύτερης πόλωσης. Την ώρα που
η χώρα μας χρειάζεται σταθερότητα και συνεν
νόηση για να αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, κλονίζεται από εσωτερικές έριδες και αντιμετωπίζει
διαδικασίες
Σημειώνεται ότι από
την διεύθυνση Διαβα
τηρίων που χειρίζεται
το θέμα και αφού
είχαν προηγηθεί μελέ
τες και προτάσεις, ου
σιαστικά ήταν όλα
απρόβλεπτες καταστάσεις σε όλα τα διεθνή
έτοιμα
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα 4