Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νικόλαος Kapof άνος 1951-1974 BioerigM . Eadrpia Ermpilo L Συλονή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β, (1974)"
Ap φύλλου 6880-11.785 0,50 €
Στο Δήμο Δράμας η αίτ
Εναν μυτης κύης Των μητών
Αρχίζει η συλλογή
Μανώλης ΠαΤράλης
| Στον προσυμβατικό έλεΥχο
από τον Επίτροπο η διαδικασία
Είμαστε
αποφασισμένοι
να «ματώσουμε»
για τη φανέλα!
για χορήγηση προνοιακής |
δηλώσεων ιδιοκτησίας
από 14 lavo
για την τελική σύμβαση
Αλλαγές στην καταβολή
Προνοιακών
και στη Δράμα
Στην τελική φάση ολοκλήρωσης ΤΟ
ς. Από μια μέρα έως και δύο ήνες
Κλειστ παρέμενε χθες λόγω της έντονης χονόπτωσης
Ανοικτό σήμερα το Χ. Κ.
26 Δραμινοί μαθητές διακρίθηκαν
Φαλακρού έτοιμο να δεχθεί
τους λάτρεις του χιονιού!
τον 79ο Πανελλήνιο Μαθηματικό
Διαγωνισμό «Ο Θαλής»
ΠΟ ΟΤΙ φοίετα φέτος η φετινή
Οονοδρομική περίοδος, θα ενοι
καλή για το Χονοδρομικό
Kampo φαλακρού Το Oon που έχαπέ.
Στο μεταξύ, το απόγαμα της Πέμπτης
αποκλείστηαν για λίγη ώρα στο ΧΚ, me.
ράτου 50άν6pun04, Εργαζόμενοι και er σκέπτες, όταν προσπάθησαν να φύγουν
κόΔιαγωνΟμό eo eoρίου, προκειμένου να ετλεγ ίμέοω
του Προκριματικού Διαγωνσμού η
Εθνική ομάδα που θα λ4e1 μέρος
Α, Αυκείου
-40 Γενικό Ακοο Δράμας, Χρ
σούλα Αγγελίδου
θητές ατό τηνΒ' Γυμνασίου
Ολιμπ άδα (Μάκος 2019, σην 23η
Βολκαική Μααμαυκή Ολυμ υάδα
Δήμου
Νουν Ούνος 2019) κα στην 60η
Διεθνή Μαθημοκή Ολιμπάδα (Mg.
σει επάνω τις τελευταίες ημέρες είνοι
αρκετά υανοπουητικό για τους λάτρεις
του Οονού, ενώ ήδη τις προηγούμενες
ημέρες, οι επισκέπτες άγγιξαν τις
από τον χορο. Τα οκήματα ακνητοπαήθημαν στο δρόμο, όταν é οτασαν οι αλυσίδες χοαού ενός προπορΕυόμενου
οχήματος και το οοοΜσηκό μηχάνημα
δεν μπόροε να δουλέψει Οι οληγοί και
οι επιβάτες των οχημάτων επέστρυμαν
στο Καταφύγιο του Χονοδρομικού Κατρου, το οποίο άνοξε εκ νέου για να αατό το Νομό Δρόμος ουμ ετείχαν
94 μαθητές οπό την Β' Γυ οσίου,
20 Γενικό Λύκοο Δραμας, ΙωακΕίμ
-ΑλΕΕανδρος Σπανδωνίδης
μαθητές arό την Α' Λυκείου, 10 μοΒ, rpoafou
χθες Π σκευή, το Κέντρο παρεμανε
κλειστό, καθώς ο δρόμος είχε κλείσει
από την σφοδρή χιονοπτώση. Αν και οι
Γενικό Λύκοο Δοξάτου, Χρήστος
στο Μουοκό Σχολείο Δράμας,
νος Δρακοντίδης
μηΟνημάτών της Περιφεροκής Ενότη άτομα Τελκά ο δρομος άνοιξε opvd
τας Δραμας έκαναν ονοκίς καθαρ+ τερα από τα εκχιονοτ κά μηχανήματα
σμούς στο δρόμο, πορ' όλα αυτά ο και απροουριά ενλωβομένοιάροσαν
ουμμετέχαν δοα άθηγητές μο@--Mouou ό Γυμ άο ο Δρόμος Πρ6δρος Δόλλας
uupe0ίες τους ελοντιο.
τα ότι, φέτος υπήρχε αυ ηση με
euro πλήρους αάτυξης, καθώς
Γυμάσιο Αγίου Αθανασίου Δρ. -30 Γνκό Νκαο
60 Γμ doo Δρόμας, Ζαχαρίας
60 Γυμνάσιο Δράμας ηώργος -30 re κόλύοο ΔρόμοςΜΑορος
20 Γυμνά ο Δρόμς, Χρισ ίο
αόρδου
στα στηα τους
'Οπως φοίνετου πάντως, χθες μέχρι
αρα το βράδυ Υνόταν έντονες προστά,
θος να κρατηθα ο δρόμος ανοοτός και
σήμpa το χιονοδρομκό Κέντρο θα βρ.
Για σήμερα πάντως, αναμένετα μερική
βελτίωση του καρού σε όλητηνπεροκή
από το μεσημέρι και μετά, πράΥμα που
σημα εί ότι ο κόσμος μπορΕί να συσκεφτεί το Φαλακρό και να διασκεδάσει στο
Στάμου
ar Edu ότα στους μαθής Γ μι
2oTent Neo Δρόμος Avel ς
υκείων της χώρας, οι οποίοι έχουν
κλίση στα Mae ματι ά ενώ η εξετο--60Γμουο Δρόμος nivwK M6προΤΥούμενων τάξεων
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
μενο δογωνομό «Ο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
adoowde a :
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑφοΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε
Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Merontux1ακό στο Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
8:00-13:00 &17:30 20:30
ι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν Ca
Ειδικόs Ορθοδοντικός
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fac 25210 22413
[email protected]
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα