Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

5

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5031

ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
20 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ... ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η προέλαση
της «Σοφίας»
ΣΕΛ. 5

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ: ΠΑΡΑ
ΤΗΝ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΣΠΙΡΤΖΗ

Νέος κίνδυνος
καθυστερήσεων
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΕΛ. 4

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-Ν.∆. ΜΕ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Στα χαρακώµατα
για την Novartis
ΣΕΛ. 12

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Η ΚΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γλυκό
κατευόδιο
για τη
«Βοσκοπούλα»
ΣΕΛ. 6

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΧΑΪΑ: ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΚΤΑΕΤΙΑ 2011-2018

10.031 λουκέτα
στα χρόνια της κρίσης
n Μικρή «αχτίδα» αισιοδοξίας τη χρονιά που πέρασε
n Ποια ήταν η χειρότερη πενταετία
n Οι κλάδοι που υπέστησαν τα µεγαλύτερα πλήγµατα
ΣΕΛ. 3

ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

∆ροµολογείται
η ταφή
των ηλικιωµένων

ΜΕ ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΥΡΙΟ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

«Εν Ιορδάνη
βαπτιζοµένου σου,
Κύριε...»

ΣΕΛ. 6

Η Μέρκελ
στην Αθήνα
για το Σκοπιανό
ΣΕΛ. 12

Λόγω της αργίας των Θεοφανίων η «Π.Γ.» δεν θα
κυκλοφορήσει αύριο Κυριακή. Μαζί σας τη ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου.

∆ΙΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»
ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ
ΣΕΛ. 8-9

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΣΤΗ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Να µπει
µε το δεξί

n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: 3 µ.µ.
ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΕΛ. 19-25

Εξωστρέφεια
ή εκµετάλλευση;
ΣΕΛ. 7