Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΔΟ

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΣΕ

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α

 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2018

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 - Αρ. φύλλου: 605 - Έτος 12 ο - Τιμή 0,70€

• σελ.

Κορυφαίες
παρουσίες στα
Θεοφάνια του 2019
με την παρουσία
του προέδρου
της Δημοκρατίας
Προκόπη
Παυλόπουλου και
του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών
κ. Ιερώνυμου.
• σελ.

EDITORIAL

Μ’ όποιον δάσκαλο
καθίσεις…

Όπως είναι γνωστό τοις
πάσι: «Ο χρόνος είναι μεγάλος δάσκαλος». Απορεί
κανείς, όμως, πως στον
τόπο μας, αν και κάποιοι, έχουνε θητεύσει
τέσσερα ολόκληρα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθούν
να βρίσκονται ακόμα στη
πρώτη τάξη. Προφανώς
αυτό γίνεται γιατί «Μ’
όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα
θα μάθεις»..
Ο ΛΟΓΟΣ

5

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

12-13