Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 04/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7016
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Π
Τι σηματοδοτεί η γενική συνέλευση της 17ης Ιανουαρίου
ρόσβαση στον ασφαλιστικό κλάδο επιδιώκουν μικρομεσαίες κλινικές
Βορείου Ελλάδος
Bloomberg:
Το ενιαίο νόμισμα επιβίωσε
Εφάπαξ κονομική
ενίαχυση€1000σε
Η Ελλάδα εξήλθε του Προγράμματος
αν και έγιναν λάθη στη διάσωσή της
εργαζομένους Πτώχε
υμένων εταιρειών
Οι κινδυνολόγοι αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος στις εκτιμήσεις τους. Το ενιαίο νόμισμα επιβίωσε και θα γιορτάσει φέτος
το 20 έτος Παρουσίας του ενώ οι προβλέ μεις για Πτώση Του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος δεν εκπληρώθηκαν.
Σης ευρωπαϊκές εξελίξεις και στο
μελλον ρεου ε Bloomb φερετοεπο Ι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανω Του 5% οι ίδιες
ano δήσειςΚΕ ΟΤΙεαν. Ελλάδος σης! μετοχες
πρακτορείο Bloomberg, επισημαίνοντας όπ οι κινδυνολόγοι
εκτιμήσεις τους. «Η Ελλάδα έχει
περάσει μια δεκαετια από την ένα.
ρξη της κρίσης. Λάθη στη διάσωσή
της ε ναν και η αντιπαράθεση
συνεχίζεται κατά πόσο ηταν αναγκαία τα Πολλά έτη λιτότητας.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε ότι κατόπιν συναλλαγής
αγοράς ιδίων μετοχών στις 2/1/2019, το σύνολο των
ιδιων μετοχων Που κατεχει η Εταιρεια αμεσα αλλα και
έμμεσα, μέσω των μετοχών nou κατέχουν Θυγατρικές
της Εταιρείες, ανήλθε του ορίου του 5%
Αριθμός ιδίων μετοχών, αμεσα, πριν την συναλλαγή
3.828.652 ήτοι ποσοστό 3,7019 % του μετοχικού
κεφαλαίου
Αριθμος ιδιων μετοχα Τις on ες κατεχει η θυγατρικη
εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΠΟΝ Την συναλλαγή: 688.205,
ήτο Ποσοστό 0,6654% του μετοχικού κεφαλαίου
οι συμπρά εις
με ερευνητικου
φορεις
>>( 3η
ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ - ("GML"), 100% έλεγχο Των δρα- ΨεΤο 2017 έσοδα αυξήθηκαν κατά
0,72% ανακοίνωσε θυγατρική εταιρεία στηρισΤπτων Του ύψους 136 εκατ. 29% ένανΤΙ Του
ση η κατά 100% της TCB Holdings Ομίλου Stoximan Ευρώ, ενώ τα κέρδη 2017. Η στρατηγική
θυγατρική της, Ltd ('TCB"), έναΜ στην Ελλάδα και EBITDA διαμορ- της StoximannapOPAP Investment συνολικού Τιμήμα- Την Κυπρο, ενώ η φώθηκαν
Ltd, μετά την ολοκ- Τος 94,86 εκατ. συναλλαγή Τελε. Περίπου 16 εκατ. μένη στην ενδυνάλήρωση διεξαγωγής Ευρώ, πλέον Των υπό Την έγκριση Ευρώ. Τα έσοδα μωση της θέσης της
έρευνας δέουσας καθαρών Ταμειακών των αρμόδιων Του
επιμέλαας (due dili_ διαθεσίμων κατά αρχών ρύθμσηςτης ενισχύθηκαν nepa- και στην ενίσχυση
gence), συμφώνησε την ημέρα κλεισίμα- αγοράς τυχερών Τέρω κατά 30% σε του Τεχνολογικού
omvanot(Τηση Του Τος. Με Την ολοκ- παιγνίων και αντα- ετήσια βάση στο της Προσανατολι
51% των δραστηρ- λήρωση της συναλ- γωνισμού
ιστητών του Ομίλου λαγής ο ΟΠΑΠ Οηως σημειώνει καταγράφοντας ληλαστοχεύει ενεStoximan στην ΟΠΑΠ -0,72% θα στην ανακοίνωσή αύξηση σε όλες mg ργα στην Περαπέρω
Ελλάδα και την αΠΟΚΤήσει τον από Του ο ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ . χώρες δραστηριο- επέκταση ΤυνδραKunpo uno την GML κοινού, με δυο 0,7296, οΟυιλος n°ησης ενώ οι ενε- στηριοπΤων m .
Interactive Ltd μετόχους της TCB, Stoximan κατέγρα- ργοί
Έκλεισε
η εξαγορά
του ισ
σε αμένει Προσηλω.
Ομίλου
στην εΥχώρια αγορά
12,7%
11μηνο του 2018, σμου, ενώ Παράλ
κίνηση στα ελληνικά
αΠΟ Τον
αεροορομια
Πελάτες