Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πώς έστησαν τη σκευωρία με τη Novartis-Ήθελαν τα κεφάλια πολιτικών εχθρών επί πίνακι
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 23c-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5386 Παρασκευη 04.01.2013
enet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
>>> Τελ.
στη Βρετανία,
με η χωρις
20 χρόνια ευρώ: Success story
μπαράζ διεκδικήσεων από ένστολους
Στο ΣτΕ για νυχτερινά 60 εκατ.ευρώ
εφιάλ
άλτης;
Πο αρικόμέ553 πλειστηριασμούς
01 TEQ1σσότεροι οικονοχρονιά αβεβαιότητας στη
Βρετανια, ενω πο
λέπουν ασθενέστερη οικονοL1χη αναπτυξη ακομα κι αν η
χωρα οριστιχοποιησει μια
α το Brexit, TQo_
αποχωρήσει από την ΕΕ
τον Μάρτιο, έγραψαν σήμε
ταν 81 οικοοποίων ζήτησε η βρετανι
εφημερίδα, περιμένουν νωθ
DES επιχειρηματικες επενδύσεις και καταναλυτικές
δαπάνες φέτος, ανεξαρτήτως
εάν η ποωθυπουογός Τερέζα
ει καταφέρει να πείσει το
ύλιο να στηρίξει τη
συμφωνία εξόδου, στην
χου η οποια
λέπει την αποχώρηση από
την ΕΕ έπειτα από 40 χ
Το καλύτερο που Βρετανία
LT0ει, να περιμενει ειναι να
διατήρησε τον σημερινο
μπορεί να περιμε η Βρετανια
000 OYOUILEVOLLLE00 στον Ιανουαριο
πρέπει
ίπου 1,5%, «υχόμα χι.
η οικονομια τελίηα
ψει μια μέτρια ανάκαμψη
την ΕΕ» σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπιση των FT
να πλήρωθεί η τελευταία
δόση του ΕΝΦΙΑ ενώ η
μέριοα του Λεοντος, συμ(pωνα με τον πΟΟΥΟαμματισμό του υπουργείου, θα
έρθει από έσοδα ΦΠΑ
χαι Ειδικών
νάλωσης
άση μι
Όπως σημειώνει η βοετανική
εφημερίδα, οι περισσότεροι
Το 2018 έφυγε, το 2019 ήρθε και ένα από τα πράγματα
που δεν άλλαξαν είναι η ένταση των πλειστηριασμών
Φόρων Καταο τους ε )1 χους απεφυγαν
σια TQόβλεψη για την ανά
ητας για το αποτέλεσμα των
διαπραγματ εύσεων της Μέι
με την ΕΕ και τον οικονομικό
Ενας απο τους αποδο- Συμφωνα με το economisτιχότερους μήνες του χρόνου, από πλευράς είσποαξης q όρων είναι ο Ιανο- υργείο Ουχονομιχών δεν Με φόντο την παράταση επόμενη εβδομάδα έχουν
tas.gr η πολύ αποδοτιχή
αυτή συνταγή για το υπο
αντίκτυπο του Brexit
.ου Κατσέλη
προγραμματιστεί 553 νέοι
προγραμματισμό χρονιά, χαθώς οι
ρούσε να χυμαίνεται μεταξύ του Υπουργειου, τις επό- στηνκατανα, ωσηθα φλέβαρου, μόνο για την συνεχεια
στροφικού πυοςο ξέρει;» | μενες ημέρες οι φορολο- συμβάλουν πάνω από το
δήλωσε στην εφημερίδα,η |γούμενου θα πρέπει να 50% στα
οικονομολόγος Ντάιαν Κόιλ,
του μουντου και του καταφορο
αποδώσουν αρκετά δισεχατομμύρια σε φόρους.
έσοδα του 2019
δημόσιας
διοίκησης στο πανεπιστήμιο
, Κέιματοιτ