Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggclia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9710 . ΕΤΟΣ 35-. TIMH 1 € . ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
τις 605,34 μονάδες
Πτώση 1,50%
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
«ΘΕΡΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ»
Νέες κινητοποιήσεις
ετοιμάζουν οι αΥρότες
Σελ. 2
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
. ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
Παυλόπουλος: Ζήτημα ψυχής η αυτοθυσία
των τριών μεταναστών ψαράδων
Αυσιόδο@S ιροβλέφεις
Νέα δυναμικη ανξηση στις εξαγωνές αναμένεται για το 2019, σύμφωνα με ης ΠροΒλευεις τον εξαγονέων
Αγωγή κατά του
ελληνικού Δημοσίου
από οικογένεια θύματος
σματα των εξαγορών του 2018 (έως και τον
Δεκέμβριο Που υπάρχουν στοχεία) είναι αυξημένες και Πάμε για ιστορικό ρεκόρ" συμφωνα με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συ δέσμου Εξαγωνέων Χριστίνα Σακελλαρίδη
Το 2019, απαλλαγμένο-αν και όχι andλυτα-από τους Περιορισμούς των μνημονίων (capital Controls κλπ), Παρουσιάζει
μια δυναμική αύξηση τών εδαγωγιόν μας σε
νέες αγορές και νέα προϊόντα με ορατό στο
χο ένα νέο ρεκόρ"
Σελ. 8
όουμε διδαχθεί από τα λάθη μας και 6ου.
με αποκτήσει τεχνογνωσία από Ben στες
πρακτικές άλλων χωρών, η τεχνολογία, τα
τελωνεία έχουν εκουνχρον στεί αλλά όΠως
υπογραμμίζει 'φειαζόμαστε m στηριξη ms
Πολιτείας με m χάραξη μιας Εθνικής Στρα
τηνικής Εξωστρέφειας Που θα έχει m ovναίνεση τον Ποληϊκών δυνάμεων του τόΠου,
διότι η Πολτεία θέτε το θεσμικό Πλαίσιο
Χρονια ρεκόρ νια Τον
Τουρισμό.kay, s fignegan
"Αλλωστε, όΠως χουμε τονίσει σαν Πα
νελλήνος Σύνδεσμος Εδαγωνέων, μόνον οι
Προσωρινοί πίνακες για
5.500 ανέργους νέους
πτυχιουχους
δημιουργήσουν περισσ τερες και καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας"
Σύμφωνα, δε, με τις εκαμίσεις του Συνδέσμου Εξαγωνίων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο σύνολο του έτους οί εξαγωγες δύ
ναται να ξεπεράσουν τα 33-34 δισ. ευρώ.
°λογικός