Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5029

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ,
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝ
ΤΡΙΑ ΑΘΩΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ

Κτηνωδία
στα Σελλά
ΣΕΛ. 3

Χρυσόστοµος:
∆οξολογία
και µηνύµατα
ΣΕΛ. 4

Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΡΑΠΕΤΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

«Γνώριµος»
των φυλακών
Αγίου Στεφάνου

Ο «Ραφαήλ» έφυγε,
η «Σοφία» έρχεται...
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2

ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ΖΗΤΩ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙ∆Α

Πάτρα: Ποδαρικό

µε νέες υποψηφιότητες

ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ:

Με σταθερότητα
και σιγουριά
στο αύριο
ΣΕΛ. 4

Κώστας
Πελετίδης:
Ο λαός µε θάρρος να λύσει
τα προβλήµατά
του

Νίκος
Νικολόπουλος:
Συγκέντρωση
σήµερα (7 µ.µ.)
στο «PATRA
PALACE»

Ηλίας
Γκοτσόπουλος:
Να περάσουµε
από την
διαµαρτυρία
στη δηµιουργία

Σπύρος
Πολίτης:
Προσδοκώ
σε κάτι
καλύτερο για
την πόλη

Αλέκος
Χρυσανθακόπουλος:
Προτείνει την
ίδρυση δύο
κηποθεάτρων

Νίκος
Τζανάκος:
Ξεκίνηµα
για προοπτική
και
ανάπτυξη
ΣΕΛ. 4-5

ΤΟ CRUISE OLYMPIA EΠΙΑΣΕ
ΠΡΩΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟ 2019

Ευχές για «καλές
θάλασσες»
ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΣΗΜΑ∆ΕΨΑΝ ΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΣΕΛ. 6

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΨΑ

Καρτέρι θανάτου έξω
από το κοιµητήριο

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΡΟΓ∆ΑΚΗ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΛ. 6

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Προέχει
το «τρίποντο»
µε τα Τρίκαλα
ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Απώλειες: Θ. Σαρµάς, Φ. Γριτσώνης,
Β. Γιαννακόπουλος
ΣΕΛ. 17-22

Μ. Ρογδάκης

Α. Σπηλιωτόπουλος