Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5028

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ 74ΧΡΟΝΗ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 46ΧΡΟΝΗ

«Μαύρος» επίλογος
ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΑΚΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Χ. ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΑ
ΣΕΛ. 3

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ-ΠΕΛΕΤΙ∆Η

∆οξολογία
και ευχές
ΣΕΛ. 4

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παράταση
για τα τέλη
κυκλοφορίας
ΣΕΛ. 4

ΤΟΝ ΤΙΜΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

Άγιος Βασίλειος
ο Μέγας
ΣΕΛ. 13

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Το ρόδι,
η χαρτοπαιξία
και η βασιλόπιτα
ΣΕΛ. 14-16

Η ∆ιεύθυνση και το Προσωπικό της «Γ» εύχονται ο
νέος χρόνος να µας φέρει
Υγεία και Αγάπη και µε ενότητα ν’ αντιµετωπίσουµε
όλες τις δυσκολίες.
Η «Γ» λόγω της σηµερινής
αργίας δεν θα κυκλοφορήσει αύριο Τετάρτη.
Μαζί σας πάλι την Πέµπτη
3 Ιανουαρίου.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ

Τα 7 στοιχήµατα

της Πάτρας για το 2019
Ο

αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για
το θαλάσσιο µέτωπο, η ανακαίνιση
του Παλαιού Αρσακείου, ο παιδικός

σταθµός της Μανιακίου, η ανάπλαση
Ανω και Κάτω Πόλης, το Εργοστάσιο
Τέχνης, τα απορρίµµατα και το κτίριο

του ΑΣΟ, περιλαµβάνονται στην ατζέντα
της νέας χρονιάς. Παράλληλα από τις
πρώτες ηµέρες του χρόνου, αναµένε-

ται να επανέλθει στο προσκήνιο και το
θέµα της προετοιµασίας των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων. ΣΕΛ. 5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΘΕΣ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ο καιρός
«πάγωσε»
την αγορά
ΣΕΛ. 2

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η προσµονή
για «δώρα»
το 2019
ΣΕΛ. 19-25