Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
Γρεβενών
Για τα
διόδια της
Εγνατίας
Συνέντευξη
Ανδρέα
Πάτση
teno 19,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETOI 160 TIMH 0 508
nopookrun 24.12.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
di Enanvuv 22. rpe βενο i TnA 2462 0877 72. Fax 2462 087 773 l email:
Γιορτή είναι μια μεγάλη χαρ
*enn μελιοοών . Αφορούν στην Kovonoinon του ενστίκτου και των ορμών ε n
koonc.
την ε
c nopn
χρηστος rovvopOC Ο. 14.
TPEBENDA
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή Οας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο no1οτικό λόγο στα email aaww)στών μας.
50 ΧΛΜ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
XAM PE 462029200
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΝ
KA-EAHYnEINH1TK SI 100 Γρεβενά
nn.: 24625 02144
Eneiyovto: 6944 286795
MAMAPINET
MONGTIKA YAKA-EPTAMEIA
EONIKHI ANTIITAIEI 20
ΓΡΕΒΕΝΑ
TnA.:24420 28964-24020 23214
KN.: G977 019452 932 235231
Γρεβενά
τηλ. 2462080550
RPAPOARTorerAT: Tetn-napootn o9.00-13.00
18.00-21.00