Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2470

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΧΡΥΣΑ ΤΑΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ν.∆.: Οφείλει να
ξεκαθαρίσει το τοπίο

ΚΡΟΚΙ∆ΑΣ - ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

5 αποχωρήσεις
λόγω...
συνταξιοδότησης
ΣΕΛ. 9

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Φόβοι
για... βεντέτα
ΣΕΛ. 7

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΕΤΑΓΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΜΕ 69-86

Το πάλεψε
για ένα...
ηµίχρονο

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ιερόσυλοι
στα Σπάτα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΒΟΛΩΝ
ΑΠΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΑΒΕ
Η ΕΛ.ΑΣ. ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

Οι προσδοκίες
για το
Ε

ΑΧΑΪΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ργα υποδοµής και πολιτικές που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα συµβάλλουν στην επανεκκίνηση της αγοράς, θεωρούν
ως αναγκαία για τη νέα χρονιά, οι παραγωγικοί φορείς της Αχαΐας. Στην «Γ» µιλούν οι οι πρόεδροι του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Αχαΐας

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδος,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ, του ΣΕΒΙΠΑ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ του ΟΛΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ και της ΟΕΣΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ.
ΣΕΛ. 22-23

ΓΙΟΡΤΙΝΗ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Θερµές ευχές
από την ∆ιεύθυνση
και το προσωπικό
της «Γ» για

Παναχαϊκή: Αναζητώντας
«Αϊ- Βασίλη»...

ΣΕΛ. 24-33

Χαρούµενη
Πρωτοχρονιά

ΠΕΦΤΕΙ «ΑΥΛΑΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Καφές αντί... για ψώνια

ΣΕΛ. 10