Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
| | ΜΕΤΟΝΣ
ΕΙΛΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΔΑΤΙΝΟ! ΠΟΡΟΙ
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 8
Ευρωπαικη προκληση
για τις εταιρείες ύδατος
REAL ESTATE 11
Τα μεγάλα χαρτοφυλάκια
llou bya!νουν στο σφυρι
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 12
ια ευτα ανοντα
μέτωπα του 2019
FINANCIAL TIMES
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
EURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 2 lo . Ap. Φύλλου 1084 . 28 Δεκεμβρίου 2018-2 Ιανουαρίου 2019 . € 1
PAPERPACK 2
OTE .4
FOLLI FOLLI 4
ΔΕΗ . 9
GRIVALIA.11
EE: H FED
ΤΡΟΜΟΚ
Το επενδυτικό περιβάλλον του 2019
και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 6-7
9 771108 531000
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΜ