Πρωτοσέλιδο Δημοκρατική Ρόδου:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓ
Εγκύκλιος με
Προθεσμία για
τη συμμετοχή
των εκλογέων
/Στις 28 DEpa 2019 η
οριστικές και αμετάκλητες
«Ομπρέλα»
Προστασίας για
τη Μεσαιωνική Πόλη
εξώσεις από |
την Νέα Αγορά
τον καταστηματαρχών
θα ηρ χωρήσει κανον ικά η
έκδοση των Πρωτοκόλλων δι.
Σελ. 5
καταρτ ,εται Πρόγραμ.
μα εκδηλώσεων και δρά
σεων για το 2019 Σελ 12
στους οικους ΕΚΛΟΥκούς καταλόγους Σελ. 13
η δημοκρατική KEY
www.dimokratiki.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ: 1 €
της Ρόδου
μια σταθερή αξία στην ενημέρωση
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΑΝΑΨΕ ΠΑΛΙ «ΦΩΤΙΕΣ» ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Εκρηκτικήηατάσταση
Οτο δημοτικόουβυλιοΡόδου!
Βγάζουν το Cesme σε Ρόδο, Κο, Χο
Σάμο και Καστελόριζο!
Σελ.4
Ελήφθησαν αποφάσεις με τηνδιαδικασίαϊ
του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»
sermiramiS
S) City Hotel
ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Ες περιμένουμε να καλαοορίσουμε το 2019 μαυ
σε μια ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική και
πλούσιο ταστικό μπου pel
ΑΠΟΧρησαν ano την συνεδρίαση οι παρατα εις
ς μειοψηφίας γιατί εκ ηθησαν να ano οσσουν
!) επί τελείως αγνώστου σ' αυτούς αντικειμένου!
Συξητήθηκε η εισήγηση των νομικών συμβούλων
το Δημου χωρ να
οστανται ομως στουε piion
Η δημοτι η α Χη έσπειρε αλ ανέμους καισιγουρα
θα θερίσει θύελλες!!
ΔΟΛ040NIA 401 ΤΗΤΡΙΑΣ
Μυστήριο με τις εικονων ίες
με τους ου0 κατηγορουμένους
s romo round
Σελ.6
NEW YEAR
CELEBRATION
1 Mcoba 18, Ροδος | Trh Kponiomme 2241020741 &69
WELCOME DRINK
IAMRANIA COCKTAIL
21 2969
ΓΑΡΔΕΣ r TE ME SAUCE
TAAATA
ΚΥΡΙΩΣ
Πρώτη
και μοναδική
σε Υευση
και τιμη
lippov 22, Κρεματή, Ρόδος
ΓΑΥΚΟ
BLACK FOREST ME KIRSCH ΜΟΥΣ
ΒΑΠ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΠΟΣ ΑΕΒΕ
2241062100, 2241062700
Τηλ: 2241091545
Fax: 2241095765
693 7404446

Τελευταία νέα από την εφημερίδα