Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
κινδυνεύει η Δημοκρατία;
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.42 Τιμή 0,60 € . Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33 791 . Fac 26510 30.350m http hw proi oslogos.gr . em linfo@proino slogos.gr
Το πολιτικό της σύστημα βρίσκεται κατά καιρους αντιμεταπο με ποβλήματα οικονομική
μοκρατίες (Μεταχρο, 2018) έθεσαν το πράΑλημα με ποδοσφαρκούς όρους, or
>r ape ΟΧΡΗΣΤΟΣΒ ΜΑΣΕΜΑΣ
Πανεπ. Ιωαννίνων
ρίση, λαική δυσαρέσκεια
καταστάσεις, αν τα
τησίας για την ομάδα τους, Την Εύνοηα TUN
χών και δικαστηρυν, ακομα και να εξαγοράσουν ορο μενα από
poi των δημοκρατικών θεσμών και ελευθερών, η δημοκρατία
χαρις να υπαρχουν εμφανεις παραβιά
Την πρυτη θέση».
σεις Της νομιμήητας ως προς τη ΑΕκης εξουσία . Για να αντιληφθούμε κ
κρατία από τους λοκστές, ο' Levitsky
τών έχουν: η δικαστική Εξουσία, οι α Εξάρτητες αρχές, η δημοσια διοίκησή, Από τη στημή που οι εκλΕΥμένο αγωγοί Eτης αναξιοκρατιος χαρακτηρι ουν τους άλλους διεφθαρμενους
Οι εκλεγμένοι λακιστές υποσκάπτουν τη δημοκρατία σταΟΤΙ ΟΙ edi0ατητές» είναι δικοί τους άνθρωποι,
διακά με τρόπο μη αντιληπτό από τους πολίτες, βημα-βήμα,
S. & Ziblatt, D. στο πώςτεθαί ουν οι δη
στρέφονται
Μαζί με τα δημοφιλή ορεινά χωριά του Νομού
Τα Γιάννενα «μαγνήτης»για χιλιάδες
επισκέπτες των Χριστουγέννων!
χριστουγεννατικηεγκυκλιοςΤουΥπουργείου Εσωτερικών
«Τρέχουν» οι προθεσμίες για Τις |
εκλογες σε Περιφερεια και Δημους
ME el 280ε ουαρο ηεγγραφ στουςειδι ονε λογ οςκαταλά ους
Πανε ο ιδ ωνουν οι επαγγελμα ες αιγι του εκδρο ειςτηςΠρω Χονας
Μεδιεν υμένο ω αρω λειτου e είη αγο α ενώ ανοιχτη θαείναι 20u avn την Κοια
.Σέναν από Τους κορυφαί
οως προορισμοός της χώρας αναραμονο Την
νέας ΚυΝομός Ιωαννίνων, ο οποίος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΥΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τόσο η πόλη Τυν
:00NDI Τα δημοφιλή open xua
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΗΜΟΤΙΚΕΣ
Εντα, μέσω Της εορταστικής περιόδου Το Υποοργείο
χη μας για την
σή Τους. Η πληρότητα στα καιαλ6ματα άγγέεσχεδόν Το απουπο, ενώ
: 0" xpdec αλλ nMόλου τες ημέρες επέτρεψαν στους &mood. :
: Πτες να κάνουν βόλτα τους στην napaagwa npiam και :
ΟΤΑ και την
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του Δήμου Ιωαννιτών
τα inoorEn
Ζτην Α'
ςωνη ο Ν. Ιωαννινων .
κούς καταλό ο eb vooa olo . :
νος που μεσο υ εί εία, αρκετος
μάτια, εσΤατόρι, καφετέριες και
TMt10liwamvEYVdtin
μπαρκ με πέυης μέρες δουλεύουν
για το επίδομα θερμανση
> Ποιοι το δουοονται, ποια τα avorar adgla xarav άλωσης
Ηπειρωτικές «ανάσες» για
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη
γική απόφαση για
«Μελέτη Υγείας Ηπείρου
Πρωτοποριακή βάση δεδομένων!
νεπιστημαχοί των Ιωαννίνων
σης για την Τρίοδο 2018-2019. Ο
Επιχε4αλής Πα
Μία νέα επιδισυγκεκριμένα
στην Αρίστη Ζαγορ
Eupunavia,
Καστοριά,
Κοζάνη,
της Ηπείρου χρηματοδοτήθηκεαπό την ΠΕ
ριφέρεια Ηπείρου μέσω
Τοφεπο ποσό
αυξά Ετα σε σχέση μεαπό που δα : Την Ταύρτη, για μήν
0.125€ ανά λίρο πεπρελοίου θ4_ : διακοπές ο Πρόι.
ΣΤην ομάδα που θα
την «τρέξει» είναι α
INOU 1 ictimpovonaDE! |
Tpo πετρελαίου θέρμανσης, ποσό : Miro άκης μτη
Ν σύμφωνα με πληροφορίες αναχυρεί
σήμερα για Την Αθήνα. Η επισκευή
Ap Ευαγγελία ΝΤζάνη, Δρ Ευαγ. :
ι ενα μο όρ
γελου Ρίζος άν Ευαγγελος Ευ α :
yevon, έχοντας διαμηνύσει πως
στο σύντομο σχεικά χρόνο που
Δεν θα επιτρέψουμε την
ισοπέδωση της Εκκλησίας
τουερονα τη δωτική ακε
σ Οσία την Hut
Εθνικά
Θέματα
Η καταπάτηση πεΟουσιών
των Ελλήνων της Χιμάρας
ΑΠΟΨΕΙΣ
δάκρυ του Παιδιού
u4ρυής και Κους,
Του ΠΟΡΤΟΥ l. ΚΑΛΕ, Φιλόλογου
βαδίζει κόντρα Το πνυ.
ματης εποχής Του Al:
ο ΝΙΚΟΣ Θ' ΥΦΑΝΤΗΣ
διού. Οταν μα διαγωνιζόμενη προκρίθηκε για την
επόμενη φάση του διαγωνισμού, δάκρυσε η ίδια
από τη συγκίνησή της και ταυπόχρονα δάκρυσαν
οιμηνυσε για μια ακομη
Της κ. Ανδρέας, ΕΚΡρά.
σίες Τυν Ελλήνων κατοίκων της Χιμάρας και Των χυροών της περιοχής, Που ανήκουν στον Δήμο Χ μαρας.
Με το πρόσχημα τηςτουριστικής ανάπτ ιξης και χωρίς
στην κατεδάφιση amnov
φίλησαν. Διόου παράδοξο. Πώς αλλιώς θα μπορουσαν να επιβραβευσουν Την κό τους και να την εμ
γιατην επόμενη φάση του διαγωνισμού;
ιαταπρος rov Οικουμενισμό
και στο δεύτερο r 0 niv KApr
Είσε δύο σημαντικα
που ακο ου
ητήματα το Οικουμενικό Πα
Ο ΠρωθυΠΟυργός Της Αλβανίας, ο κ. Evn Ράμα, στοχοποίησε τη
ωοουν
UX των Χιμαρα ων: Ο σο
Χιμάρο, γιατί γνωρίζει Την αδουατη
χος Είνα' φανερός: Na anop0νώσουν ή
Με αφορμή υτήν τη οκηνή πέρασαν διάφορες οκέψεις-7ησε
: proprio και mpooamka o h

Τελευταία νέα από την εφημερίδα