Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27199
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ΛαΒρόφ: Κίνδυνος Εντός τριμηνου οι 120 δόσεις για
για την
αν ρωιι ο τητα η
all ΟΧωρηση των
ΗΠΑ από τη
τα ασφαηιστικα ταμεια
Πυρηνικα
να ρυθμίσουν και να εξο
οφειλέ
υς». «Θα δώσει ανάσα
Ενας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ θα ήταν καταστροφικός για την αν
θροπότητα διεμήνυσε ο Ρώσος υπουργός
ιλιάδες
ιόγλου
σημείωσε ότι η δέσμευση
για την αυ ;ηση του κατω
Ακόμη, η κ. Αχτσ
1 ΚΑΙ
ντευξη που πα!αχώQησε στο Sputnik.
Με μελανά χρώματα πέριέγραψε
γηση του υποκατώτατου
25 ετών θα πραγματοποιθεί το δεύτερο δεκαπεν
θήμερο του Ιανουαρίου
ετικο ετος Υια
την απασχοηηση
έλημα
ύξηση της απασχόλησης στον ιδιω
τικό τομέα καταγράφηκε το 2018 σε σύ
γΧΟιση με το 2017, σύμφωνα με τα στ
τα όσα δήλωσε σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Εθνος της Κυριακής» η υπονοβελτίωση του εισοδήματος και της ζωής
της μεγάλης χουν ωνικής πλειοψηφίας»
σε εφαQμογή το σχήμα Qύθμισης οφει
ιστιχα τα εια, το οποιο θα τεQ1λαμβάνει 120 δόσεις και κού
γι ΟΕργασίας, Εφη Α τα owwe πτο
Είμαι βέβαιη ότι όσο περισσότερο θα α
νταποχρινόμαστε στο χρέος
αυτό τόσο περισσότερο θα TEAAA
°νώνονται οι δεσμοί μας
Οι λεπτομέρειες «θα ανακοινωθούν το
αμέσως επόμενο διάστημα» και σκοπός
του σχήματος, όπως ανέφερε, είναι «να
αυτ οτο νο μασ σσοτεχοθαΤΕΝΕΑ
προς τα ασ
οακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
Qεμα της βασικής οφειλής, σύμφωνα με
σύγκρι
εΛευταιων ετων προκυπτει οτι κατα το ε
Δραγασάκης: 350 εκ. ευρώ yia τον κύκλο
ενισχυσης της επιχειρηματικοτητας
ς των
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης ερ
ασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύ
ρος σε σχέση με το έτος 2017 χατά 83.508
ες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε
4,58%. Συγχε χουμε
Σχεδόν 4
πεγράφη από τον υπουργό Οικον
ας και Ανάπτυξης Γιάννη Δράγασάκη η
TQ0χηουξη του 3ου κύκλου του χαθεστω
τος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότη.
ε, για τις κοινωνιας Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις καθώς και τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς, τις ομάδες Παρα ωγων
και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
50.000 ευρώ
της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδί
σον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονά
μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα
το '19Ζητάει ο
ΟΔΔΗΧ
y. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας
μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
εων υπαγωγής
πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποπενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενι
σχύσεων ξεχνά την Πέμπτη 27 Δεκεμβρί
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
ς μονάδα
Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυνα υυότητα
παραγωγικής
υφιστάμενης μονάδας
διαδι%ασίας
ευ!ω προτιθεται να προβει το επόμενο έ
τος ο OQγανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σύμφωνα με το σχέδιο
που πα00υσιάστηκε στους επενδυτές. Μ
ο σχέδιο επιλέγεται μια
στρατηγική που μπορεί να διαφοροποιη.
θεί όσον αφορά τα ποσά που θα αντλη
Μαρτιου 2019. Ο προϋπολογισμός του συ
γκεκριμέν
350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 ε
θα διατεθούν με τη μοαφή της ε
ζΟΛΟθρευτης του ISIS
Ο Ερντογάν
π χορήγησης και τα 2
μορφή της φοροαπαλλαγής
Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων
ις αγορές. Περιλαμβάνονται τρία σε
νάρια για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
με ομόλογα αξίας μεταξύ 3 και 7 δισ. ε
00 (σ.σ. στο σχετικό συνοδευτικό έντυπ
ο ΟΔΔΗΧ εμφανίζεται να προκρίνει την
έκδοση τίτλων 5-7 δισ. ε
Ο Ταγίπ ΕΟτογάν «διαβεβαίωσε» τον Ντόναλντ Τ!αμπ ότι θα αναλάβει να εξοντώ
σει ό,τι μένει από την o07άνωση Ισλαμικό Κράτος στην Συρία μετά την αποχώ!ηση
των αμε!ικανικών δυνάμεων από την πε!ιοχή και αυτήν την «διαβεβαίωση» Αμε
νος πρόεδρος θεώ!ησε αξιόπιστη και XQήσιμη να την επαναλάβει παρεμβάλλοντας την
στην πολεμική που έχει δημιουργήσει στην Ουάσινγκτον η αιφνίδια απόφασή του
επιχειρήσεις, 500.000
«Ο πρόεδρος @RT-Erdogan της Τουρκίας μου έδωσε διαβεβαιώσεις με πολύ ισχυρές
ΕΧφράσεις ότι θα ξεριζώσει ό,τι απομένει από το Ισλαμικό Κράτος στην Συρία. Τα στρα
τεύματά μας επιστρέφουν στην πατρίδα!», έγQαψε στο Twitter ο Τραμπ διευχρινίζοντας
τουρισμος 250.000 ευρώ
ο ομόλογό
, φιστά
άλληλα σ
100.000 ευρώ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα