Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5677
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
ΕΜΥ-Έκτακτο δελτίο καιρού:
Ραγδαία
«Βουτιά» της θερμοκρασίας
και χιονια
Σελίδα
Τεχνικό Πρόγραμμα και
Προϋπολογισμός
Δήμου Κοζάνης 2019
| Ηχηρό «όχι»
Σελίδα 11
από 22 μητρ°Πολίτες
Ελπίδα, γάλο και χαρ
αγάπη κι ευτυχία
Την κάθετη αντίθεοί του s
στη Συμφωνία των Πρεσηών εκΡράζουν
να φέρει η Γέννα του Χρισ
μα προπαντός υγεία
22 Mntpononites tns Μακεδονία
μεταξύ toov onocov και οεβαομιώτα0s
Mniponorlitns Σερβίων & Kozavns
Η Εφημερίδα μας
σας ευχεται
κ.κ. Παύλ0s:σε Korn tous εηστολή
npos την nort1κή και ηολιτειακή
nyeoia ins Ελλάδα
Σελίδα 13
Καλά Χριστούγεννα | | Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
Τα έθιμα
3η φάση: Βγήκαν
τα ζευγάρια
της ημιτελικής φάσης
Χριστουγεννων
Ελλάδα
Σελίδα 24
Η Ευρώπη έχει μέλλον
Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Οι εξελίξεις στην Ευρώτη τα τελευταία χρόνια
προκαλούν φόβους ότι η αμφισβήτηση της φιλε
λεύθερης δημοκρατίας όπως αυτή αναπτύχθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η αμφισβήτηση της ίδιας
της Ε.Ε., θα παγιωθεί με τις εκλογές για το ΕυρωrciKO Κοινοβούλιο τον Μάιο. Το Brexit, η εκλογική
και δημοσκοπκή άνοδος ακροδεξιών κομμάτων σε
Πολλές χώρες, οι παράξενες συμμαχίες των άκρων
που παρατηρούμε (όπως στην Ιταλία μετά την Ελ
λάδα), το ξέσπασμα των «Κίτρινων Γιλέκων" στη
Γαλλία και οι αυταρχικές πρακτικές των κυβερνή
σεων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας δείχνουν
Χριστούγεννα: Ημέ
ρες χαράς και γιορτής
Τα σπίτια και οι πόλει
φορούν τα γιορτινά
τους, αποκτώντας φως
και χρώμα, ενώ οι κουζίνες πλημμυρίζουν
από αρώματα παραδο1957
σιακών εδεσμάτων
ότι τα πράγματα αλλάζουν
Σελίδα 12
συνέχεια στη σελίδα 4/