Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Μελωδική
βραδιά
στα Γρεβεν
'Ενας
καΠετάνιος
αγιογράφος
Χριστούγεννα
Βιβλιοθήκη
κουκοτ ΕΝΤΥΠΟΥ 6682
tenso 22,,
zehto 18,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETOE 160 TIMH 0,50€
nopooktun 21.12.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
DintAnrivwv 22. pe BETnn 2462 087772, Fax 2462 087773 [emzl: [email protected]
ΟΑΕΔ: Περισσότεροι οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι τον Νοέμβριο
Σε 898.965 άτομα ανήλλε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ.
vcov. με κριτήριο την αναζητηση εργασίας (αναζητούντων εργα.
oia, για τον μήνα Νοέμβρο 2018, σύμφωνα με στοοεία του ΟΑΕΔ.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο ap θμός των εγγεγραμμένων
ανέργων είναι αυξημένος κατά 54.255 άτομα 6,4%.
Από τους 898.965 εγγεγραμμένους ανέργους. οι 479.576 (noσοστό S3. 35%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ νια xpo.
νικό διάστημα ίοοί και ηερισσότερο των 12 μηνών και 419.389
Ποσοστό 46,65%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνων. Ο άνδρες ανέρχονται
σε 334.636 (ηοσοστό 37,22%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε
564.329 (n0000τό 62,78%).
Ι.ΚΤΕΟ-ΓΡΕΒΕΝ
Camille Pissarro, Road to Versailles at Louveciennes (The Snow
Effect,, 1869, λεπτομέρεια.
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον υπολογιστή Oac.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντuno no.000 λογο στα email avawuotav pac
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
rcopos Xp, Καραγκούνη, Μ.D.
| ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
pour 1 os Tuvanororos
ΣΤΟ ΚΑΣ
ιατρού N. Kopvcpd 1 40s όροφ0s
ούμπουρα
IKSI 100 Γρεβ.va
rnA: 24625 021 44
Enciyovta: 6944 286795
AMAPINEE
MONOTIKA YNKA EPrAMEIA
ΙΔΗΡΚΑ
EONIKHI ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΊ 20
Μακεδονομουν 14
TnA.:24620 23964 -24620 23214
KN: 6977 019452-6932 235231
τηλ. 2462080550