Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία ΠΟλπική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ο Βίτσας μοιράζει υποσχέσεις
χωρίς αντίκρισμα
Σε αγωνία οι 220 υπαλληλοι του Δήμου
Θα πληρωθούν κανονικά κατόπιν Παρέμβασης
Ο βουλευτής μας Πωςαντιδρά;
Δήμου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου Που είχε συγκληθεί εκτάκτως να το ζήτημα της μισθοδοσίας
Στιγμιότυπο αηό την νενική συνέλευση των υπαλλήλων του Δήμου Σάμου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχιακού μεγάρου
Παηαγεωργίου, κατ' εξαίρεση άνοιξε Προκειμένου
0:30 το αρχείο της μισθοηροσωρινή διαταγή ηρωμής θα ισοδυναμούσε με
κατάσχεση Περιουσιακών στοιχείων δηηαδή xpnudΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΣ
Η έλλειψη παιδιάτρων «αγκάθν
λειτουργία του Νοσοκομείου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
κύριακο. Ίδια κατ σταση επικρατεί και στις υπό οιπερίεργες εμμονές της για διαφάνεια
ΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ
(1921 - 2018)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα