Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

24

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2469

ΘΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΟΥΝ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
TΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η ∆ιεύθυνση και οι εργαζόµενοι
της «Γ» εύχονται σε όλους

«Η Γέννησις σου Χριστέ,
ο Θεός ηµών»

µε υγεία και οικογενειακή ευτυχία

ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΤΟ ΠΡΩΗΝ «ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εστία πολιτισµού
και γραµµάτων
ΣΕΛ. 2

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβεύτηκε
Πατρινός δικηγόρος

Χαρούµενα Χριστούγεννα

Ο Γιώργος Κ. Ιατρού τιµήθηκε στην κατηγορία «Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών»

Μαζί σας πάλι την Πέµπτη
27 ∆εκεµβρίου µε όλες
τις ειδήσεις του διηµέρου

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 8

«Σφυρίζει» κίνδυνος

για απώλεια 236 εκατ. ευρώ!
Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

«ΚΙΑΤΟ-∆ΙΑΚΟΠΤΟ»

∆ηµοψήφισµα
για το Σκοπιανό
ΣΕΛ. 11

Έ

ξι χρόνια µετά την έγκριση της συγχρηµατοδότησης του έργου, από την Ε.Ε.
έχει εκτελεστεί µόνο το τµήµα Κορίνθου-Κιάτου και είναι ορατή η απώλεια
της δεσµευµένης χρηµατοδότησης. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 θα ξεκαθαρίσει η «τύχη» του έργου. ΣΕΛ. 10
«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 69 ΤΟΥ,
Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκίνηση για
τον δηµιουργό του
«Κεφαλόβρυσου»

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

Με πίστη
στο «Μπορούµε»

ΣΕΛ. 4
ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 6
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΕΧΑΣΕ ΣΕ 3
ΛΕΠΤΑ (80’-83’) 2-1 ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η διπλή
«µπαλοθιά»
αλλάζει
τους στόχους!
ΣΕΛ. 15-32

ΒΟΛΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Bλέπουν «φως» στα ταµεία!

ΣΕΛ. 4

Ο Γ. Κουτρουµάνης
στην Κλειτορία
ΣΕΛ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα