Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Παρουσιάστηκε
στην
Κοβεντάρειο
Βιβλιοθήκη το
πρώτο βιβλίο
του Μάριου
Κυπαρίσση
Μώρου «Πέρα
από τις ισχνές
αγελάδες»

Για καλό σκοπό έγινε
ο αγώνας αγάπης στην
πλατεία της Κοζάνης

Χωρίς αναισθησιολόγους
το Νοσοκομείο Γρεβενών μέσα
στις γιορτές - Επισφαλής
η λειτουργία του
σελ ~ 5

σελ ~ 12-13

6895

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 24

Μάγεψε το
«ποντικάκι
που ήθελε να
αγγίξει ένα
αστεράκι» από
τη Β’ τάξη του
Δημοτικού
Σχολείου Κοζάνης
«Χαρίσιος Μούκας»

σελ ~ 5

Παιχνίδια και
προκλήσεις στην
κεντρική πλατεία
της Κοζάνης

σελ ~ 24

Με το
Φως των
Κεριών - Την
παραμονή των
Χριστουγέννων
στο Δη.Πε
Θέατρο
Κοζάνης

σελ ~ 17

Νέα μουσικά
όργανα
για την
Πανδώρα
και το
Δημοτικό
Ωδείο
Κοζάνης

σελ ~ 7

“ΕΝΟΤΗΤΑ”
Λ. Μαλούτας:
Η προεκλογική
περίοδος ξεκίνησε
- Ο λαϊκισμός και
υποσχεσιολογία
στο κόκκινο!!!

σελ ~ 14

Κάλαντα
Χριστουγέννων
στο Επισκοπείο
Κοζάνης και
Πρόγραμμα
Θείων
Λειτουργιών
- Τέλεση
δεύτερης Θείας
Λειτουργίας των
Χριστουγέννων

σελ ~ 7