Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
tBpvrs-Nu όλος Καρθίος1951-1974 1δικημα-Εδόpu Σταυρίδου L Σ
υλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
Apoia
688 0-11 778 0 50 €
Ι Συνάντηση κ.
ajio την παλιά Δράμα
εκιναει ενα πλουσιο
της Νομκής Σχολής του Δ.na.
της Ε.Ε.-Athens EU Model Junior 2018
«Η Φανέλα
Τριήμερο δράσεων
και εκδηλώσεων στην
Ονειρούπολη Δράμας!!
Κυριαζίδης: Δυσμενής εξέλιξη
Μαθητές του Ιου ΓΕΛ Δράμας
η ίδρυση νέας Ν.Σ αλλά
και η ενσωμάτωση των
ΤΕΙ ΑΜΘ με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
σε ρόλο αξιωματούχων
του Στρατιώτη»
της Κοινωνίας των Πολιτών
Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών 2018
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης
ΣΤον συγγραφέα κ.
Γεώργιο Ολοκληρώνονται οιμελέτες
Κ. Παπάζογλου και την
Ιερά Μητρόπολη Δράμας
γιατο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας
Χρηματοδότηση από ΤΑΧΔΙΚ μελέτη από Π.Ε. Δράμας
Για την έκδοση «Η λεηλασία της Εικοσιφοινίσσης. Εκατό
χρόνια από την κλοπή (1917-2017)»
βρίου, Χθες πραwaronon ημε η τελετή
απονομής των βpc3είων της Ακαδημίας
Αθηκόν για το 2018. Πράτα να σημειώ°ουμε
ότ, κάθε χρόνο, τα Βραβ α της Ακαδημίας
μερα το Δκοοτικό Μέγαρο Δρυας,
οταση που θα μπορούσε να είνα και
Πάνω απ' όλα, πρόκεται για ένα
ακόμα δημόσιο κτίριο, το οποίο δεν
αναφέρθηΚΕ στο épyo της Ακαδημίας για το
το πιστοποιητικό, θα πρέπει
Κουνάδης, Παρουσίασε το έργο των κέντρων
έτος. Ακολού ησε η αναγγελία βραβείων και
επαίων από τον Γονικό Γραματέα και η
δοσή τους από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας.
ενώ η ΣΝΕδρία έκλεισε με την αναγγελία προΦΩΤΟ Π.T
σει στηαχτική μελέτη για την ανμόρφωση του κτφου, προκειμένου
να πάρει άδεια πυρασφάλειας, evio
Ους μας eFime, το έργο αφορά
που θα κατ che arό τον 4ο όροφο.
En οης, θα τοποθετηθούν on
την αναβ υση των τουαλετών του
τό το η e ώ θα Υ ουν παρε
στοποιητικό πυρασφάλεα
BgBAiO για την Εικοσιφονσου
Μεταξύ των άλλυν βραβαν nouar ovanθιν χθες βρά υ, στην κατηγορία Τάξη τον
Γραμμ πων και τον Καλών TEXow anovanτοββίο του κ. Παπάζογλου, όσο και στο γεγονός της Μηλασίας της Μονς Exoo ponoση κ θώς τα 100 χρό σματοδοτο ένα
ιστορικό γεγονός για την ΠΕραχή και την Ιστοo ς σας τουαλέτες και στο
θα γίνε ο μπλήρωση πυρ ο εστή
καλλυ πομ του τρίου
Τα χρήμαα βόζα το Υπουργείο &
τ στο ουπροκη Εου στον αγρα
Οκ Γεώργιος Πατζογλου εί κ
μέσο του Το ΕΟ ρ a 4mammotn λε ouveia ar cute opola elva ak
ΜητρόΠΟλη Δράμας για τηνεξ iprTwn éx6οση
με τίτλο: «Η λεηλασία της Εικοσ ponio ης
Εκατό χρόνα από την κλοπή (1917-2017)»
ηΠΟροααση του βοου έγινε στη Δράματον
Μάρτο του 2018. Το β(Alo αναφέρεται στην
πλήρη ιστοριογραφία της περιοχής, svinaρασο ονται τη α τικά τοια στο χεία για
τ ς κλοπες των κευηλ ων, όπως και φωτογρα
φίες κάηοων από aura.
ώτς μελετες é
aaro λάβα ηΔΙο η
όπως οιτατερ ooorepo σμό ακο
σφάλεας και Είναι λογο ό ατά που
Τεχννών Υπηρεσιών της ΠΕ. Δρά ρο».
μας, κοθώς το ΤΑΧΑΚ δεν ia e El
τεχνκές υπηρεσίες για να κά ει τις
μελέτες καινα αναλά el τη δημοπρά
Μητρόηολις Δράμας, 2017).
Ha . K
a O υ ε
ημα ΕΕΠ ης
ρον τον Ka on
Πρόκ του για Μ ΠΟλύ σημαντικό βρ ε ο
καθώς έτσιαΕται ατερη αξία τόσο στο Κο
ότι το διο έγνε και στο Διοκητήρο
-Grou κάναμε é οδο KN νου στην
αίθουσα του αμφιθεάτρου, διαφορ
τκά δεν μπορεί να δοθεί το ποτ mot
αν χεται οτα 257.000 euρώ και προφαιώς θα ακολουθήσουν οι ΕκππίOeg των Εργολάβων καθώς υπάρχει
o-npun ός Τύπος», eru αιώνησε
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
λαος της νοης ΤΕχνικών Υπηροοών της Ε. Δράμας, η οποία έχα
οολάβατς μελέτες αυτές. Συμφωνα
Το δο θα γνει και στο Δικαστικό
Μέγαρο,-6που θα τοποθετηθεί μα
μεταλλκή οκόλα-65οδος κνδύου,
χρονικά το épyo θα μπορε ναξεκνήσει περάτου στις αρχές καλοκαρού
2019.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Συμφωνα με την
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
να βγα και η δημοπράτου έργου.
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Metontux1ακό στο Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
8:00-13:00 &17:30-20:30
Ειδικό$ Ορθοδοντικό
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
e: [email protected] f: andreasxanthis
49 χρονια
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα