Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

22

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ
4ης ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι θέσεις
της Ν.∆. και
οι αντιδράσεις

«Βλέπει» εκλογές
µέχρι τον Μάιο
ΕΨΑΛΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΕ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

Τα «άκουσαν»
µελωδικά
ΣΕΛ. 10

ΕΣΒΗΣΕ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ

Θλίψη για
τον Τάσο
Καπετόπουλο

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ν.∆. για Καµµένο
και υπουργείο Εξωτερικών ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 7

ΠΑΤΡΑ: ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

«Ζεστή» η αγορά
µε καλά µηνύµατα

ΣΕΛ. 8

Μ

έρα µε τη µέρα αυξάνεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών, ενώ ο Εµπορικός
Σύλλογος πραγµατοποιεί
γιορτινές εκδηλώσεις για
να προσελκύσει µικρούς
και µεγάλους συµπολίτες.
ΣΕΛ. 5

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ
Η 1η ΑΠΟ ΤΙΣ 25

Παλιά... Πάτρα
µε θύµησες
από βρύσες!
ΣΕΛ. 8

∆ΕΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ Η ΤΥΧΗ
ΣΤΟΥΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟΥΣ»

Παναχαϊκή: Με ΠΑΟΚ
στο Κύπελλο!
Προµηθέας: Για το διπλό στο Λαύριο
Απόλλωνας: «Τελικός» µε Μαρούσι
Βόλεϊ ΠΓΕ: ∆εν πήγε Σάµο και τέλος
ΣΕΛ. 18-23