Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ιωάννης Α. Κόλλιας
1ο Κατάστημα
Αγίου Τρύφωνος 5,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 223681

2ο Κατάστημα
Αγίου Κωνσταντίνου 52,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 222601

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Δεκεμβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 300 | 1 €

Κιν.: 697 3238675
Email: [email protected]

Νέος ενεργειακός χάρτης, με επίκεντρο τη Μ. Ανατολή
• Στην Κρήτη αποφάσισε η 5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου
- Ισραήλ να υπογραφεί η συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού East Med
Στην 6η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου - Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον
Φεβρουάριο του 2019 στην Κρήτη, θα υπογραφεί
και επισήμως η συμφωνία για την κατασκευή του
αγωγού East Med, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο
από την Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά το τέλος της
5ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες στην πόλη Μπερ Σεβά, στο Νότιο
Ισραήλ.
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι ο εν λόγω αγωγός αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη στην περιοχή και αποτελεί «γέφυρα» συνεργασίας για την ειρήνη και
τη συνανάπτυξη, καθώς ―όπως είπε― οι ενεργειακοί αγωγοί δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο
συγκρούσεων, γι’ αυτό και απηύθυνε πρόσκληση
και σε άλλες χώρες να συμμετάσχουν, εφόσον σέβονται τις ίδιες αξίες και αρχές.
[• ΣΕΛΙΔΑ 3]

«Για να γίνει το μεγάλο ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,
δίνουν «δωράκια» στους δήθεν επενδυτές!!!» τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή
«Κυβέρνηση και Διοίκηση της ΔΕΗ βρίσκονται στην «τελική
ευθεία» για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας. Φροντίζουν ―με τον απόλυτο έλεγχο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή― να βρουν τρόπους για ευνοϊκές αποφάσεις δίνοντας «γη και ύδωρ», ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και
τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ψευτοεπενδυτών, ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο ξεπούλημα και να μην καταστεί άγονη η διαδικασία του διαγωνισμού» τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα. Μετά από παρέμβαση της Ε.Ε. και επιστολή του Υπουργείου η Διοίκηση της ΔΕΗ ανέβαλε την προγραμματισμένη έκτα-

κτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26/11/2018 και δεν προχώρησε σε
απόφασή της να συμπεριλάβει στο σχέδιο αγοραπωλησίας την συνδιαχείριση τυχόν μελλοντικών ζημιών που πιθανά να έχουν οι λιγνιτικές μονάδες της Μελίτη και της Μεγαλόπολης, προκειμένου
οι υποψήφιοι αγοραστές να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να
δώσουν «αξιοπρεπές» τίμημα.
Η συγκεκριμένη πρόταση της ΔΕΗ προέβλεπε τη συμμετοχή της
σε τυχόν ζημιές των μονάδων κατά τη πρώτη 2ετία μετά τη πώληση, σε ποσοστό 50%-50% και με πλαφόν έως 10% επί του προ[• ΣΕΛΙΔΑ 6]
σφερόμενου τιμήματος.

Η ΖΩΗ
ΖΩ
ΖΩ
ΩΗ
Η
ΕΙΝΑΙ
Ε ΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
ΩΡΑ
Ω
ΡΑ
ΡΑΙΑ
ΑΙΑ
ΑΙΑ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆƋƐƒ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆ
ƋƐƒ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

92/
/9
923$.(/2
92/923$.(/2

1.000.000
1.
000.000
ƗƊƌƊƐƍƆƔƒƂ
Ɨ
ƊƌƊƐ
ƌƊƐƍƆƔƒƂ

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

ƃƂƌƃƐƌƊƎƈ
ƃƂƌƃƐƌƊ
ƃƂƌ
ƐƌƊƎƈ
ȃĮȣʌȜȓȠȣ_
_

_YDJLDVNDYRXUDV#JPDLOFRP

_YDJLD
DVNDYRXUDV#J
#JPDLOFRP