Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
αρασκευη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5675
Τιμήφιλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
"Βόμβα" στα θεμέλια
του εκπαιδευτικού
συστήματος
Σελίδα 12
| Eyvaria οδόc
Μετεγκατάσταση
της Ακρινής
Συζητήθηκε στη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου Δ. Μακεδονίας
«ουτιά» στα διόδια
Εκτοξεύονται οι τιμές
από 1η Ιανουαρίου
Ελπίδα Δυτικής Μακεδονίας
σε Πολύμυλο & Σιάτιστα
Η αλήθεια απέναντι
στα ψέματα
της Περιφερειακής Αρχής
Στον αέρα η αγωνιστική
της Super League
Έκτακτο
επίδομα
Ανυποχώρητοι οι διαιτητές, εν αναμονή
των καθοριστικών αποφάσεων
για τους αγωνες
θέρμανσης
ALLO Ψ ΕΙΣ
συγκεκριμενων
κατηγοριών κατανα
Σελίδα 24
Η επόμενη της πρόσκρουσης
στα βράχια ημέρα
Πριν από λίγες μέρες στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
πετρελαίου θέρμαν.
σης εσωτερικής καύ
σης στις ΠΕ της
συνάντησα τον νεαρό που μέχρι πριν λίγους μήνες είχε το
Που χάθηκες του είπα, "με τι ασχολείσαι τώρα;"
Μακεδονίας
ησαγιατί δεν έβγαινα" μου
είπε. Tp0αλήφθηκα στον δήμο.."Τάδε" και σώθηκα. Οκτα.
ωρο τοηλύ με διαλείμματα και Τεριθώριανα κάνω και τις
GREECE
Με αγωνία και συγ.
κρατημένη αισιοδοξ
υποδέχτηκαν οι κάτο
κοι της Δυτικής Μακε
δονίας την χορηγήση
έκτακτου επιδόματος
θέρμανσης. Σελίδα 17
Γνωρίζω εησης δυο-τρεις ανθρώπους στην ηλικία μου
που έχουν πάρει σύνταξη και συνεχίζουν να απασχολούνται
στις δουλειές που είχαν χωρίς να φαίνονται εποημα
Τα βράχια περιμένουν
Αποτελεί ψευδαίσθηση και κοινώς παλαβομάρα να ru
στα βράχια όταν η μέση σύνταξη είναι στα 894 Ευρώ
συνέχεια στησελίδα 4