Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6190
Τι δηλώνουν παράγοντες της αγοράς
Νέα αντι ίνητοα στο κλωστοϋφαντουργικό λάδο
Τα εναλλακτι
σενάρια που ζητήθηκαν από την
Ανο συν μιαουθμίσεις για χρέη σε Εφορία και Ταμεία
Στα σκαριά αύξηση των 12 δόσεων της πάγιας ούθμισης σε έως και 24, Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο.
διπλό σχήμα εξόφλησης οφειλών σε έως 120 δόσεις.
Τα εναλλακτικά σενάοα που ζητήθηκαν από την
ΑΑΔΕ και ο Εξωδιχαστικός Συμβιβασμός
Εισαγωγή του
| Ελλάκτώρα στον
FTSE/XA
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητή
σει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΜΕ)
να προχωρήσει στην εκπόνηση εναλλακτιχονσεναριον αναφοριχά με την αύξηση του πληθους των δοσεων της πάγιας
ου,θμισης οφειλών
Στον δείκτη FTSE/XA large
Cap εισάγεται η μετοχη του
Fitch: Καλύτερο το τοπίο για
τις ελληνικές τράπεζες
Ελλάκτιοα ενώ διαγράφεται ο
τίτλος της ΕΥΔΑΠ. Οι αλλαγές
θα ισχύσουν από τη συνε
της Πέμπτης 27 Αεκεμβρίου
Οι δόσεις ανέρχονται σημερα σε 12 και μπορούν να αυξηθούν σε έως και 24, στην περιπτώση εκτακτον φρων (π.χ.
κληρονομιές) σε συνδυασμό με αντικειμενιχή οικονομική
δυσχολία του (οειλέτη για ταχύτερη εξόφληση
Το ΧοηματιστήQ1ο Αθηνών ανα
που θα
πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.
Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθ
ούν μετά το κλείσιμο της συνειασης της Παρασκευής 21
Δεκεμβρίου 2018 και θα
ισχύσουν από τη συνεδρίαση
της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου
Ratin
Εθνική Πανγαία:
Ανάκαμψη του κλάδου περιμένει ο οίκος αξιολόγησης,
προειδοποιεί ωστόσο ότι τα οσχα παραμένουν ισχυρά
είναι μια αργή διαδιηασία. Τα NPEs
θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν χερόοφορία και κεφα
μέρισμα €0,09
ΕιδικότεQα στον δείκτη
FTSE/XA Large Cap εισάγεται
η μετοχή του Ελλάκτορα ενώ
EYAAII. Επιπλέον μεταβάλλε
ται η στάθμιση της μετοχής του
Πανγαία διαποαγματ
Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι Χρηματιστήριο Αθηνώ
Σταθερό outlook διατήρεί για τις ελληνικές τοίπεζες η
Fitch, εξηγώντας ότι αυτό αντανακλά τις εκτιμήσεις της
Διοικητικό Συμβούλιο,
στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή
προσυΟινού μερίσματος 0,09
μετοχή (καθαρό)
το οποίο είναι μέρος του
μερίσματος της χρήσης 2018,
χωρίς το δικαίωμα Τοσωονού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμε.
τοχής στο μέρισμα)
νομένης της συνολικής Qeu,στότητας, της ποιότητας ενε
ογητικού και της εταιρικής διακυβέρνησης. Ωστόσο
Παράλληλα στον δείκτη
FTSE/XA Mid Cap εισάγονται
ης, AS Company ΑΣΚΟ 0,00%,
ι από «ιδιαίτερα αδύναμη» π
υρω ανα
λαστι
ητα ενεΟΥητικού και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση
απο TOop/-7ιατιχο
το να επανακάμψει η χο!ματοδότηση και η πλήρης εμπι
Δικαιούχου του TQ0σωρινού
μερίσματος είναι οι εγγεγοενέργητικό, το οποίο
αποτρεπει απο
Ειδικότέρα, από την Πέμπτη, 20 Δεχεμβρίου 2018 οι
Εταιρείας την Παρασκευή,
21 Δεχεμβρίου 2018 (record
απεζικό σύστημα.
τλοι των ΕΥΑΘ, ΟΑΘΎ
Ελλάκτωρ