Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5021

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ν.∆.

Οι αλλαγές
και η
παράταση
ισχύος

«Γιατί λέµε όχι
σε 4η Νοµική Σχολή»
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ

Πώς θα
διεκδικηθούν
οι γερµανικές
αποζηµιώσεις
ΣΕΛ. 5

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

«Κανένα
σπίτι, χωρίς
ρεύµα»
ΣΕΛ. 10

Τι δήλωσε µετά τη συνάντησή του, µε εκπροσώπους ∆ικηγορικών Συλλόγων και του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Ώρα Πατρών»
µε 280 υπογραφές
στήριξης
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 7

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αλλάζει στέκια

η εγκληµατικότητα
Ο

Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΡΟΥ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

χάρτης εγκληµατικότητας στην Πάτρα έχει διαφοροποιηθεί, άτοµα µε
παραβατική συµπεριφορά «µετακοµίζουν» συνεχώς µε τις βορειοανατολικές περιοχές να δέχονται, τελευταία, µπαράζ κρουσµάτων. Πώς η ΕΛ.ΑΣ. χαρτογραφεί καθηµερινά τις περιοχές και ενισχύει τη δράση της.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ, «ΒΟΥΛΙΑΞΕ»
2-1 ΤΟΝ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Άξια η «Κυρία»
στους «16»
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟ, ΠΟΛΛΑ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΕΛ. 34

ΣΕΛ. 6

ΚΕΡΑΥΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΧΟΥΝΤΗ

«Προδόθηκε
ο λαός από
τον ΣΥΡΙΖΑ»
ΣΕΛ. 5

ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
Ο Β. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Παραίτηση
µε αιχµές
ΣΕΛ. 11