Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τον 90 Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας εξέδοσε η Attica Group
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 220.Τιμή Περ
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
Α.Φ. 5378 Τετάρτη 19.12.2018
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η Allianz Ελλά
Creta Farms:
>>> Τελ.
Ξεκινά ο διαμοιρασμός των
εμπορι ων ιματιων
Ο Χρ. Τσάλλης νέος πρόεδρος
στα Bravo
Sustainability
της Επιτροπής Ελέγχου
Awards 2018
1 της Allianz
Ελλάδος, επιβ?αβεύτηκε στα
φετινά "Bravo Sustainability
Awards", στην κατηγορία Bravo
Market για τη στήριξη του προγοάμματος Thought for Food του
Ιδρύματος Μποδοσάκη και
συγκεκριμενα για την πρωτο
νομίας στην Κρήτη». Η εχθήλιοση
πραγματοποιήθηκε υπό
γείου Οικονομίας και
ηνιχου Υπου
ο Μέγαρο
ια την '40ποιηση της ενεργειας
ένυσε τις δυνάμεις της με το Ί
Thought for Food, για να γίνει
εύτηχε
αοωγος στη οημιονογια προοBuy Now
Μειώνει το 0010 για έρευνα
των εξαγορών απο
ξενες επιχειρησεις
περιφέρειας
ποσότητα τον μη εμπορεύσιμων
προϊόντων
νια, μπορεί να κυμανθεί από 15%
έως 30% της συνολχής παραγωγης και, στις περισσοτερες πε
πτώσεις DEV
1 απόφαση έρχονται μετά από
πλούσιοι κινέζοι επενδυτές
κΛιμακωσης των που αγοράζουν μερίδια σε
στρατηγικής
ηση τρόπων αξιοποίησής της,
μέσω της δημιουργίας νέων
προϊόντων με εμπορική αξία που
0α συμβάλλει στην αειφόρο ανάχρονια
ανησυχιών για τον κίνδυνο που
ενέχουν για την γε?μανική
οικονομία οι πλούσιοι κινέζοι
εταιρείες
σημασίας, αποκτώντας πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογεπενδυτές που αγοράζουν
μεριδια σε εταιρείες στρατηγιΣτο πλαίσιο των παραπάνω Ίκής σημασίας, αποκτώντας
τεχνογ
Allianz και του ΤΟύματος Μπο- νωσία και εσυτέρική πληροφνωσία και εσωτέρικη πληροφόρηση
Κορυαίες στιγμές της τελετής ηταν η απονομη του ΕCommerce Agency of the Year στην εταιρεία ATCOM και η
απονομή του
Aegeanair.com, το οποίο θα εκποοοοπήσει την Ελλάδα στα
European E-Commerce Awards
Greek e-shop by GRECA στο
αναγκών, με τη στήριξη της | πρόσβαση σε πο
δοσάκη αναπτύχθηκε από την
κής Σχολής ένα καινοτόμο πρός εταιρείας
ποτικης Kuka από την χινεζική
α της Αμεριχανική
νια, οπας χαι η αποκτησηέκπληξη νοοίτερα φετος ποσοστού 9,7% της Daimler από την
κινεζική αυτοκινητοβιουηχανία Geely
αιγιδα tou GRECA. ΓΙερ
ισσοτερα απο 500 υψηλοβαθμα στελεχη της αγορας
ζει να
11 μεγαλη, ετήσια γιορτή του
μειώσει στο 10% το όριο στο
οποίο μποοεί να εκκινήσει
ερευνες για την εθνική ασφάλεια στις αγοράς μεριδίων γεογράμμα, με τους παρακάτω άξοΒερολίνο σχεδιά
Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων
από μεμονοομένα λαχανιχά χαι
συνδυασμούς μιγμάταν
. Διερεύνηση των αναγκών της
αγοράς χαι τον χαραχτηριστικών
που πρέπει να έχει ενα τετοιο
προϊόν μέσα από επιτόπιες έρευελληνικου e-commerce, τα evolution awards, που διορ
γανώνουν εδώ χαι 8 χρόνια παρευρέθηκαν στην τελετή
το Marketing Week και η απονομής, η οποία πραγμα
Boussias Communications τοποιήθηκε την Τετάρτη 12
σε ουνε ο ασία με το
EITRUN, επιβράβευσε και InterContinental Athens, με
φέτος τις βέλτιστες πρακτι- παρουσιαστή τον Πανακές στο ηλεκτρονικό εμπορ- γιώτη Χατζηδάκη
ιο και επιχειρε
|μανικών εταιρειών
ωπαιχε εταιρείες, σύμαώνα όριο που θα ευη ive έοευνες
με την Handelsblatt.
Δεοεμοοο,Oto Athenaeum
Επιχειρημ, επένδνσης.
Όπως αναφέρει η γέρμανική
εφημερίδα, η απόφαση έρχονται μετά από χρόνια κλιμάκωσης των ανησυχιών για τον
κίνδυνο που ενέχουν για την
γερμανικη οικονομια οι
σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, θα πρέπει να μειοθεί
από το 25% που ισχύει σήμερ
σύμ4ωνα με την Handelsblatt
ηση παραγωγικής διαδικασίας της επι
λεγμένης λύσης.
. Διερεύνηση και ανάπτυξη προιοντικής ταυτότητας.