Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ . 29
MAPKETIEE: AEGEAN, SARANTIS, EXAE, AAMHE 24-25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-6
Σκληρό Πάρι
γιατις «νέες» !20 δόσεις
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ . 7
Η ακτινογραφία
των θυμάτων!
ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 1
Οι νέες αιο τιμήσεις
από την Deutsche Bank
ΜΕΤΟΧΟΣ
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2daygr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
to, 2lo * Αρ. Φύλλου 1082 . 14-18Anadpia, 2018 . € !
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 10
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 11
EUROBANK. 11
TITAN 12
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 22
ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Πολιτική, οικονομία και τράπεζες
κρίνουν την πορεία του Χ.Α. 2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ