Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Συζητούν
για τ°αιολικό Πάρκο
Με το διεθνές τουριστικό
κοινό «συναντηθηκε»
Ανοίγει Πύλες
το «Χριστουγεννιάτικο
χωριό» στη Σπαρτη >σελ, 11
στις σελίδες 12 & 13
| στον Σαγιά Αν. Μάνης >
7 | Ο Δ. Σπάρτης >σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 15 ΔεκεμΒρίου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5546] Tun φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Τι υποστηρίζουν παραγωγοί της Σελλασίας
Αγανακτισμένοι οι αγρότες
για τις αποζημιώσεις
| Δια στόματος
Στο 85% της
το Πρόγραμμα
ου- νης
Αγροτικής Ανάπτυξης
Την 6η συνεδρίαση της Επιτροηής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης [ΠΑΑ) 2014-2020
χαιρέτισε με ομιλία του ο
υηουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος
Αραχωβίτης. στην Αθήνα. Mi
λησε με ικανοηοίηση για την
Πορεία υλοΠοίησης του ΠΑΑ,
τονίζοντας ότι έχει ενεργο°1ηθεί σε ποσοστό 85% της δημόσιας δαπάνης του.*με τις
νέες Προσκλήσεις (33 νέες
Προσκλήσεις ύψους 3.226
δισ. ευρώ) και τα συνεχιζόμενο έργο (1,571 δισ. ευρώ
να ανέρχονται σε 4,8 δισ.
Ο κ. Αραχωβίτης απηύθυνε
Πρόσκληση συμμετοχής προς
όλους τους ενδιαφερόμενους.
«Κατά την αναπτυξιακή διαδικασία. η χώρα μας, μας χρειάζεται όλους, ενώ αποτελεί
Πρόκληση να καθόμαστε όλοι
στο ίδιο τραπεζι και να συνομιλούμε, όλοι οι napayu γικοί
συντελεστές μαζί Που με τον
ένα ή τον άλλον τρόΠο συμμεΠροσθέτουν ότι «cob ο ΛΓΑ τέχουν και συμβάλλουν στην
εξακολουθεί να εισπράττει από 1 Πρόοδο του πρωτογενή μας
τους αγρότες. an0φεύγει να | τομέα και στην ανάπτυξη των
δώσει σαφείς και πειστικές | αγροτικών μας περιοχών. Το
απαντησειςγια τους λόγους nou an°τέλεσμα της Πολύ καλής
καθυστερούν οι εκτιμήσεις και η συνεργασίας και της συνεΠληρωμή τον ano ημιώσεων σφοράς όλων anound νεται
συνέχεια σελ. 9 | στην Πρόοδο της εφαρμογής
του ΠΑΑ, όχι μόνο με δείκτες
απορρόφησης αλλά και ουσιαστικής συμβολής στην
«Καθυστερούν απαράδεκτα οι εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ»
Ετονα δυσαρεστημένοι με τον
ΕΑΓΑ εμφανίζονται οι Παραυνοί
στη Σελλαοία Δ. Σπάρτης, λόγω
των καθυστερήσεων nou napaτηρούνται στη διαδικασία εκτίμη- μας λίγο Πριν την συγκομιδή τική
σης ημιών από τη θεομηνία
χαλαζόπτωση και άνεμοι nou
έπληξε την περιοχή στις 11 Σενον την έκταση και το μέγεΒος
πτεμαρίου 2018. Οπως τονίζουν
«χλιάδες στρέμματα με καλλιέρ.
Υειες κυρίας Βρώσιμης ελιάς
καταστράφηκαν στην περιοχή
της καταστροφής»
Επίσης, οι αντιδρώντες παραγωγοί κάνουν λόγο για "προκληαδράνεια στην
Πρα ματικότητα αδιαφορία των
αρμοδίων αρχών για τα Πολλα
ηλά μεγάλα ηροΒλήματα» και
τους ενω δυο ακόμα περιοδικές
χυρές καταιγίδες -ενοφών και
η ηρόσφατη Πηνελόπη) επέτει,
Δήμαρχος Σπάρτης για την απόσυρση Ψηφίσματος από το ΠΣ ΠελοΠοννήσου
«Δεν θα επιτρέψουμε απομάκρυνση
Νοσηλευτικής και ΤΕΙ»
. Χώρ και ανασυγκρότηση
της χώρας μας nou σήμερα
μπορούμε να πούμε και να atσθανθούμε Πραγματικά ότι
νιακή εποχή. Γεγονός nou
en«Βεβαιώνεται και από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται
Οι φορείς απαιτούν άμεσο ραντεβού με Γαβρόγλου αλλιώς απαντούν δυναμικά
Να σκληρύνουντη στάση τους
στο θέμα της διατήρησης της
Νοσηλευτικής και του ΤΕΙ στη
Σπάρτη Προσανατολίζονται φορείς της Σπάρτης και της undλοιπης Λακωνίας. Μάλιστα. Οι
Αρχές του τόΠου ζητούν επίμονα να οριστεί ραντεβού [εντός
της προσεχούς εβδομάδας] με
τον υηουργό Παιδείας, όηου
αναμένεται να θέσο νης ενστά
σεις τους και να διατυπώσουν
τις εναλλακτικές Προτάσεις τους
για το μέλλον των τμημάτων της
Πόλης. Μάλιστα, οχετική ΠαρέμΒαση έκανε στο Πρόσφατο ΔΣ
Σηάρτης(Τετάρτη 12/12) και ο
δήμαρχοςΣπάρτης κ. Βαγγέλης
Βαλιώτης, ο ono ος τόνισε ότι
«ον δεν κλειστεί άμεσα ραντε
Βου με τον υπουργό Παιδείας.
θα αναζητήσουμε άλλους τρόΠους διεκδίκησης »
σε κάθε πρόσκληση»
συνέχεια σελ.9
1 Το μεράκι
γράφει ο ΑΒ. Ετρίκος
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα