Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
-ΑΛΕ Σ ΖΑΟΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Με τους συμμάχους
Ελευθερου ιερου. καίης μητρός αύτοΟ Ανθίας
Σελήνης σ τέταρτο : Ανατολή ήλίου 7.3. Δύσις 5.07.
Edarro 15-Kigua q, 16
Αριθμ. φύλ. 41230 l'ET0ς 1420v
Τιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4,5€)
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δημασκότηας της MRB δείχνει
το 70.2% τών 'Ελλήνων anoppimea την Συμφοm meest ten
ΗΠΑ: Άντι0ωσσι ή ίνησις
ή Συμφωνία τών ΙΟεσπών
ς txT0ξεύεται στό 80%-00
μία φορά νά rdel ό Tompas καί νά μιλήσει στήν
σύ όλόκληρο την Βόρειο Ε
ρικών Μάικ Πομπέο δίδουν ώστόοο μία νέα &
στην ψήφιση της συμφωνίας χαρακτήρα συμ.
no. Kai auto-κακά τά 44ματο-δημιουργει μίας
Στρατηγικό σύνορο της Δύσεως ή. Ελλάς . Τετραπλή συμμαχία με Κύπρο-Ισραήλ-Αμερική
διοον οΡώ000i μέ τήν χαμηλή συμμετοχή στό
εύτερο γορο τον κέρδιοαν
άσφαλ υ μετήν Ελλάδα το
Τό αύτό συμβαίνει δταν
κη συ Era iaptm othwi
A, ότάκαίμεντ oai τί;
θεση καί EnaEav καταλυτικό ρόλο στην μετεγ.
γραφή όκτώ βουλευτων τοϋ VMR στην πλειυματο ΖΟι ήταν διαχρονικος
ertKU τό κείμενο τ ο κοινο
λαια».oxpat
δικαίου καί
Bat pito copypateo
άρχήν μ α Ιστορική
Τώρα βρισκόμαστε στον τρίτο καί τελικό
ας μας, μας Το βάρος ταος
δος Té t
atp rm εόδι omo nepr
ησητής
τό Exam v t tho
Ev ebeelket
tp στήν
tricto ngonoo ς ψηφίζει Τίς Πρέσπες ε ναι
ον μας-civaiQdopo000C. Αυτό είναι πρόβλη.
δυτική συμμαχία καί ή A6,
λείας στήν reptoyn, τά πάντα
ΗΠΑ mo eanéabté
0πρώτος είναι ό βοηθό
στήν d. 6)
καιρούς, μά τούτη τήν φορά είναι κάηως δίαφορετικά. Τό μήνυμα έρχετα. Αίγους μόλις μηνες
wa aucmo v elq βά0os atong
bKmpoat0ως τής αληνικής
λαός Μέ Τήν Δύση ή μέ Τούς Μακεδόνες
«Κατηγ00ώ τον Τσίπρα
γιά τό Μακεδονικό»
ΣΙΙΜΕΡΛ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑ
Μητσοτάκης: Υπερδιπλάσια αϋξησις κατώτατου μισθού
είνα. Εκθεση 4 γραφικής 8tre βυβλί ναί βι
BAia, d ka σχεδόν yar ερασμένες άναμνήσεις
δη g tov αλη ικό λαό x 1
δέν ήθελε van con Kam rob
Ομιλία tou τό 120 Συνέδριο το
κόμματος, Σημεί οσε ué Εμφαση
Bia ήμέρα καί ώρα έσυγκέντροση την Θεσαλονίκη «Oereu
δηως καί ή δική μας ή-Εστία-Πολλές στήλες
από τον άεχαστο ηαλο Νιρβάνα. άπό τόν Ni'Η ταμπαχιέρά
του Καποδί0TQ1α
στις συντάξεις το 2019
Σέ πτωτική τροχιά το έλληνικό νηολόγιο
aTopy
ooTOTripo Distillery Abbey Lindores