Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κόκκινο's
Πρωτααλητής
ΤΑΥΡΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ
ΤΟΝ «Π»
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018
ΑΡ. ΦΥΑ. 344
TINH ΟΥΜΟΤ EYPQ 1.30
ΠληΥωμένος αλλα 4 υ
μένος για την πρόκριση σε βάρος των Ιταλών 22:00 CS3)
Ψάχνει
το ΟΑΥΜΑ
ουρυΛος
να κανουμε
MAPTINE:C
"Περισσοτερο
με στρατηγική
και λιγότερο
με ψυχολογία.
"Μάριε
ακομη mo
Παίζουμε
WISEIN
καλά, αλλά
μεναλύτερα
είμαστε για
riA ΤΟ ΜΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ
στον βασιλιάΑΕ .onloc να κανιτο 11-10ς
του φιλέ!
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΕΙΑ 4
κοι του ήρθε κόκκινη
του Ολυμπιακού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα