Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με όπλο την Golden Visa μετείχε σε έκθεση στην Σανγκάη το Enterprise Greece >>TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5374 Πέμπτη 13.12.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
«ΕΛΠΕ UPSTREAM»
εκδήλωση με θέμα
«Ο ρόλος του
>>> Τελ.
Με 51% το δημόσιο στην εταιρεία
έρευνας υδρογονανθράκων
ηχανικού
Σήμερα
της Επενδυτικής Τράπεζας
Στο πλαίσιο των
ητηρίου Ε
TEE), με
οειξη του
ρόλου τον
νυχών σε ένα δια0%ώς εξε
λισσόμενο περιβάλλον και
την ενημέρωση του τεχνικ
κόσμου σχετικά με τις
τεχνολογίες, το ΤΕΕ δυο«Ο
Σήμερα:
δανείων, ύψος 1,6 δισ
τεχνολογίες,
ς ποαχτιχές σε μεγάλα
εργα», συμ4 ωνα με σχετική
ανακοίνωση .
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
TEE (Νίκης 4 Αθήνα
Σύνταγμα, 1ος όροφος). Την
εχδήλιοση θα χαιρτίσουν ο
του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός και ο Πούτανης του
ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας
ι θετική στο οχέ010 της ΙΤΕ
Ι για τα κοκκινα ανεια
Καθηγητές ΕΜΠ και Μηχα
εΜηνιχων τεχνικων εταιρσυμμετάσχουν στην
εκδήλωση
ουν την
Η εκδήλωση είναι ανοιχτη H Deutsche Bank στην κθεση μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα
στο κοινό και προσχα ούνται της για την πο2εια των NPLs δάνεια κατά 4% υπογραμμίζει ο
όλοι οι Μηχανικοί και ειδικά | των ευρωπαϊκών τραπεζών διεθνής οίκος. Οι τράπεζες
οι νέοι, μηχανικοί και 4ουτ- σημειωνει ότι οι ελληνικές το- χουν ηδη ανακονοοσει νους
ητές, να συμμετέγουν ενεργά | πεζες μείωσαν τα μη εξυπηρε- στόχους για τη μείωση τον NPLs
σε ένα γόνιμο διάλογο με τούμενα δάνεια (NPLs) κατά την περίοδο 2019-2021, με το
ερωτήσεις,
σεις και προτασεις. Με το H Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00% δανειον να Οχεται πιο χοντά
πέρας της εκδήλα)σης, θα | ολοκλήρωσε την πώληση των στο επίπεδο 15-17%
ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα, δύο χαρτοφυλακίων NPLs, το
συζητηση χαι κατ' ιδίαν επα- | Jupiter ύψους 1 δισ. ευρώ και το
Πρόγραμμα
Κατατίθενται μη δεσμευτικές προσφορές για χαρτ)4υλάκιο
ίπου 13.000 NPEs μικρομεσαία)v. Τα χαρακτηριστικά
με περ
του πακετου και το χρονοδιαγραμμα. Στοχος να εγγοοοειτο
οφελος απο την πώληση ντος α τουυνου του 2019.
ιδεες,
4% στο τρίτο τρίμηνο.
δείκτη
εξυπηρετούμεναν
αντι(or
Το πιο σημαντικό νέο (ιστόσο
κατά την Deutsche Bank ηρθε το
Νοέμβριο όταν η Τράπεζα της
Ελλάδος παρουσίασε το σχεδιο
της για μια πιο αποφασιστική
μείοση τον μη ε υπηρετουμε
νων δανείων με τη χρήση του
DIC (αναβαλλόμενος φορς)
Το σχέδιο που εκπόνησε η Τρά
Mercury (χωρίς εξασφαλίσεις)
1,3 δισ. ευρώ Η οργανική μείωση των NPLs ηταν χαμηλάτερη
απο την αναμενόμενη αν και
βελτιωθηκε εναντι του β τοιμη
Με ταχεις 01αοικασιες
«τρέχει» ο διαγωνιουός για
την πώληση από την Εθνικη
Τραπεζα ΕΤΕ 0,00% μη
11α το προς πω^ηση χαρτοφυλάκιο
απαιτησης 1,6 δισ. ευρώ, εκ
τον οποίον περιπου το 0,95
δισ ο τοτε ει το οφει ομενο
συνολικής
1 100σε λευ
5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:
Γυογος Ν. Στασινος Ποοε
ε υπηρετουμένων ανειων
Ιωάννης Γκόλιας Πρύτανης
μικρομεσαίων
σεων, τα οποια οια Ετουν
λαιο, έχουν ε
ενοια ρερον σειρα μεγαΜον
I Deutsche Bank αναμένει προειάζεται εξασφαλίσεις επι ακινητων και μεσαιων private equity
καθώς
ιωσεις στο τελευταιο πεςα της
nds, καποια εκ των οποιων
πρώτη
Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΑΛΦΩ ΑΕ
14.00 Κων/νος Αραβάσης
Αν. Καθ. Μηχανολόγω
τρίμηνο του έτους, ενώ μετά την
πρόταση της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) για μειωση των
μη εΕνπηρετούμενων δανειων,
αναμένει επίσης επιτάχυνση των
ακόμή
των πιστωτών, αλλά θα επιτρέψει τη μειωση των NPLs με τη
μεταφορά μέρους του DTC,
γεγονός που θα βοηθήσει στην
κατατίθενται -εντός χρονοδιαγράμματοςδεσμευτικές παουορες.
εμφανίζονται για
φορα στην εγχωρια αγορα
ν ΕΜΠ
στο ον