Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
Γρεβενών
Αρθρο του
Χρήστου
Βήττου
Πειρατές
zen6o 15
ΧΡΟΝΙΚΑ '
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΤΕ 160 TNHo,50€
napaouń 7.12 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenivw 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 Jemail: [email protected]
ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
Ετακτα μέσο» ε nnnov των 65.000 αστυνομικών και μελών των όνάμεΑ, enb
ΜΠΑΜΠΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
oetid με τον κίνδυνο ναξεσάουν βίαια εη8 0660 .
Συμφωνα μ
nnvec and Dc unnedec aooreiaC, oeoov το συνολο των μονάδων
εγγυηθεί την τηρηση της τάξης ου χώρο, το Σάββατο.
ununntipia
Για τιαηώλεια του θείου μας Κωνσταντίου Στεργιόηου.
ου ευκόμαστε ο θεός να τον αναηαύσει και κάθε δύναμη κι
ηγοριά στην οικογένεια του.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΑΕΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
κάθε εβδοάδα εκατοντάδες pdf ταξιδευουν
τον έντυπο n°ουκό ηόγο στο email αναγνωστών μας.
50 ΧΛΜΕΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaupos Xp. Kapaykouvns M.D
Maauupos . Χειρουργ0s Γυναικολόγο
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 rpepevó
Τηλ.: 2 4625 021 44
Enayovrn: 6944 286795
BAHPKA
282028964-208
20 23214
: 6977 019452-6932 235231
TnA. 2462080550