Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

10

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2467

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 500 ΣΤΟ «∆ΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ»

Ν.∆.: Πρόβα...
διακυβέρνησης

Οι δροµείς
«υποκλίθηκαν»

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. Π. ΡΗΓΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΠΑΛΙ ΓΙΑ
ΣΕΛ. 4
ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 7

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Κυβερνητική
σιωπή... για
τις αλβανικές
προκλήσεις
ΣΕΛ. 2

Οµιλία Ν. Κοτζιά
7 µ.µ. στο ΤΕΕ
ΣΕΛ. 6

Ο εφιάλτης των
πλειστηριασµών
74 ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
n Εκατοντάδες ακίνητα στο σφυρί σε όλη τη χώρα (171 στη ∆υτική Ελλάδα)

ενώ ακόµα µεγαλύτερο τσουνάµι φέρνει το 2019, µετά τη λήξη του νόµου Κατσέλη
ΣΕΛ. 10

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Άξιοι της
µοίρας µας ΣΕΛ. 5

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

∆ηµογραφικό:
Το κορυφαίο εθνικό θέµα
ΣΕΛ. 9

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

Πρωταθλήτρια στις
γυναίκες η Παναχαϊκή
12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α

∆ικαστές:
«Σηκώνουµε
βάρος που δεν
µας αναλογεί»
ΣΕΛ. 13

ΝΕΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ,
1-1 ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Π. ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Καρέ του «Χ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ,
∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΟ

Ν.Ο.Π.: Με ανατροπή
7-6 τη Λάρισα ΣΕΛ. 19-33

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Η αλήθεια για το «κοινωνικό
πρόσωπο» της κυβέρνησης
ΣΕΛ. 5