Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 -ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27 188
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Σε συνκινησιακη
ατμοσφαιρα η
αποχωρηση της
Μέρκελ από την
ηνεσια του CDU
σιΠρας: ε σταθερές ραγες
οι εΜηνορωσικες σχέσεις
μήσουμε διαχρονικά μια σταθερή
αλλά και δυναμική σχέση, μια
σχέση που μας έδωσε τη δυνατό
ταν μεγαλη μου χαρά, ηταν μεγαλη
α διατηρ
μου τιμή». Με αυτά τα λόγια και ε
γελα Μέρκελ, φανέρά συγκινημένη, έ
Ελληνας πρωθυπουργό
«Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχι
πρωτοβου
λία για λύση σημαντικών παγκό
ινα συ
ματος (CDU)
εκτονική ασφάλειας
1.000 συνέδρων, 1.000 ε
1600 δημοσιο
λοκλήρωσε 18 χρόνια στην 2-0
Μόσχα,
δο για την Ελλάδα, και μετά από
Μνημονιο συνερΥασιας
στις κατασκευες a110
ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και
ΣΤΕΑΤ
χαν συμφωνησει να ξαναχτισου
ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Ελλά
ηψης κα
ιχους χαι
l o σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο
ρησκε
δα απο
γασιας
στρώση, προώθηση και υλοποίηση ενός
σχεδίου δQάσεων και π!ωτοβουλιών για
την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη
βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου υπέγ!α.
ΝΑΤΟ και τηρεί σταθερά τις δεσμεύσει
των ελληνορωσικών σχέσεων μας έχει
πιτρέυρει να οικοδομήσουμε διαχρονικά
μια σταθεQή αλλά και δυναμ κή σχέση»,
δήλωσε ο Ελληνας πQωθυπου07ός χατά
μας και το δώρο που έλαβα σήμερα, ανα
δεικνύει αχριβώς αυτούς τους ισχυρούς
δεσμούς που σφράγισαν, άλλωστε, και των
ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία», τόνι
σε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη
διάρκεια της χοινής συνέντευξης Τύ
με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Βλαντιμιρ Πούτιν
παϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας
βουλία για λύση σημαντικών παγκόσμιων
προκλήσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνει
τη Ρωσία χαι να βασίζεται σε έναν ειλι
Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εται
ρεών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του
Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γουφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος
ΚαλέQγης και του Συνδέσμου Τεχνικών
Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Η επίσκεψή μου πραγματοπ
ευκαιρια την συμπλήρωσης 190 χρόνων δι
πλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών
μας, που βασίζονται σε ισχυρούς ιστορι
στις σταθερές ράγες πο
υ συμφω
«Θεώρώ ότι το σημαντικό αυτό ιστορικό
Ανςηση κατα 24% των εςαΥωΥων τον φετινο
Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι
Συγκεκριμένα, στο πλαί
Δευτερη ευκαιρια
στις «ΠαΥωμενες»
λόγω κρίσης
ε0Qμή μπήκαν στο τέταQτο τουηνο της φετινής χρονιάς οι ελληνικές εξαγωγές, Χαταγ!άφοντας υψηλούς!υθμούς
δών, τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκαν
κατά 603,6 εκατ. ευρώ ή κατά 24% και α
νήλθαν στα 3,12 δισ. ευρώ από 2,51 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, A
πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθη
και έφθασαν στα 2,01 δισ
άπτυξης
ης τά
°κλήρωση ε
όλη τη
Αυθαίρετα σε οικιστικές πυκνώσεις:
μα το οηλάσεις μπορεις να το σωσεις
σεων που υπήχθησαν σε προηγούμενους
σαν δυσχε!ειες οφειλόμενες στην οικονο
μική συγκυρία των προηγούμενων ετών
και χορηγείται νέα παράταση της προθε
σμιας ολοκλή!ωσης για επενδυτικά σχέ
δια που υπήχθησαν στους ν.3299/2004
(Α' 261) Χαι 3908/201
ση των εισαγωγων, κατι που επαναφε!ει
εντρο την αναγκη ενισχυσης της
με οικιστικές πυκνώσεις, παρουσίασαν σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) τα μέλη της πολιτικής η
γεσιας του Υπου07ειου lleQ1 α λοντος Χα1 EveQγειας, κηQuσσοντας ταυτοχρονα την ε
ναQξη της διαδικασίας διαβούλευσης, που θα ολοκληQωθεί στις 8 Ιανουαρίου. Αμέσως
μετά, το Σ/Ν θα εισαχθεί για ψήφιση στη Βουλή.
εγχω!ιας παράγωγης
Αυτό αναφέρει αναχοίνωση του Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ). El
δικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Κέ
ξαγωγικών Ερευνών και Μελε
τών (ΚΕΕΜ) του ΠΣΕ, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγέ
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοει
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο
σχέδιο νόμου «Θεματικός Τουρισμός-El
Οι οικιστικές πυκνώσεις ήταν η τελευταία εκκρεμότητα των δασικών χαρτών και έπρε
τε να ταχτοποιηθούν για να ολοκληρωθεί το θέμα, σημείωσε ο υπουργός ΠΕΝΤ. Σταθά
κης, ανακεφαλαιώνοντας προηγουμένως τις πΟοτοβουλίες της κυβέρνησης
«για τη θωράκιση του πλαισίου αποτροπής της οποιασδήποτε δυνατότητας
συγχρονισμό του θε
ού πλαισίου στον τομέα 3 NAA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα