Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 07.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6180
Το πρόβλημα με τους πολλούς ιδιο τητες αι οι διαγωνισμοί
00αωνικό σχέδιο Αημαρά για την ανάπλαση του κέντοου της Αθήνας
Τι δείχνουν τα ευοιίματα μελέτης της
«φωτιά»για την ελληνική βιομηχανία τα τιμολόγια ρεύματος
Τι δείχνουν τα ευρήματα μελέτης της PwC για τα | Η Πέριφέρεια
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανιών
εντάσεως σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ποιες
ειναι οι αντιστοιχες τιμές για τις
ηχανίες
προβάλλεται
και στο Βέλγιο
Τεράστιο είναι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουν οι μεγαλες βιομηχανιες
στην Ελλάδα σε ΟΥέση με τις αντίστοιχες
επιχειρήσεις σε ευρωπαικα κρατή,οι εΑΑηνικές ενέργοβόρες βιομηχανίες επεξεργα- ΙΕΟΤ Κάτω XeQevau, την
στηκαν τα στοιχεια έρευνας της PW . TOU018νήργησε για λογαριασμό της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας του Βελγίου και η οποία Ιδίας χαι του Βελγίου, στις 10
ειναι αναρτημένη στην ιστοσε 10α της
H 11 QupEQεια Αττικής, αχ
υθοντας σταθερά το Στ!ατ.
ηγικό Σχέδιο Αράσης για την
TouQ1στιχή Ποοβολή της, χαι
σε συνε07ασία με το ΙΟαφείο
SETE Workshop:
H 01ασυν0έση του τουουσμου
με το οασι απαιτει αινοτο
μα μοντέλα συνεργασιας
δυο 'ανο)νει πέριοδεία ( road
show), επικεντρωμένη.,στις
Ολλαν
ανάγκη δρομολόγησης συντονισμένων δράσεων, μέσω
ηαινοτόμων μοντέλων συνεργασίας για την xureol
διασύνδεση του τουρισμού με το χρασί, αναδείχθηκε
κατά τη διάρκεια της τρίτης θεματικής συνάντησης
εργασίας του ΣΕΤΕ με τίτλο «Το χρασί συναντά τον
τουοισμό», που δ100γανώθηκε σε συνεργασία με την
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπελου, και Οίνου
(ΕΔΟΑΟ).Οπως αναφέρεται σε σχετική αναχοίνωση,
κατά τη διάρκεια του workshop, τονίσθηηε το ενεργό
ενδιαφέρον του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη δράσεων
διασύνδεσης του τουρισμού με το χρασί, αλλά και η πρω
Δευτέρ«. 10 Δεκεμβρίου 2018.
και ώρα 18:00, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στη Χάγη, x. Δημήτρ
ης Χρνόπουλος, θα υποδεχθεί
Σε διαβούλευση το
νομοσχεδιο για πρόσελκυση
στρατηγικών επενούσεων
στην ταλμένητικήΙεα το ερευτην
Σύμβουλο Τουοισμού της Πεοεν
Δημοπούλου, τα στελέχη της
ιεύθυνση ς
Ο Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραται στην Εθνική Στρατηγικ
για την Ανάπτυξη, με στόχο
Greece να συμπεριλάβει το
κρασί στις προωθητικές της ενέργειες, ως μία από τις
αυθεντικές εμπειρίες για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν
τη χώρα μας ως τόπο διακοπών. Στην ίδια κατεύθυνση, το
Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ)
2016 μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικού
οίνου, που αφορά στη διασύνδεση γαστρονομίας και
τοπιχών οινοπα0EYu)γών, στις περιοχές όπου διεξάγι
θεσε σε δημόσια την αυ5
ηλεκτρονική διαβούλευση,
το σχέδιο νόμου υπό τον
τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στοατηγιχών Επενδύσεων». Με τη νομοθετική
αυτή πρωτοβουλία δημιουργια την προησης-Το σχέδιο νόμου
κινείται συγχρόνως σε δύο
άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία ενός πλαισίου πιο
ελκυστι
τικού για τους επενδυτές σε
σχεση
τους πQ0σκεκλημενους επαγγεες του Τονοισμο
Ολλανδίας
, χου
1 παρυσίαση σ
στοχευμενα εκπαιδευτικα
εστιάσ
ατα του Ινστι
ντου, με σνμμετέχοντες επαγγελματίες από τον
σέλκυση Στρατηγικών επεν- προσφέροντας ένα μεγάλο
της εστίασης και ευρύτερα από τον τουριστικό τομέα.
ολόκλη!η η
XVQung στις εναλλακτικές
φές Τουρισμού, όπο
πεζοπ0Qu, η ποδηλασία και η
ιστιοπλοΐα.
στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ελλήνικής οικοτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά καί ταχεία διαδι