Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5009

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ
ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

«Ενωµένοι
για τη νίκη»

Ψήφος επιβράβευσης
από τους καθηγητές
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Η ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗ

«Οι ανισότητες
και οι
εµπειρίες»
ΣΕΛ. 6

∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ

Ο Ν. Κοτζιάς
σε Πάτρα
και Καλάβρυτα
ΣΕΛ. 6

Ποιοι
εκλέγονται
στο νέο
∆.Σ. της
Α’ ΕΛΜΕ

ΕΝΩ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΜΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

«Βρέχει»... λεφτά

µέχρι τα Χριστούγεννα
Ε

πίδοµα Αλληλεγγύης, ∆ώρο Ανέργων, Συντάξες όλων των ταµείων, επίδοµα παιδιού για το 2018 θα
δοθούν τις επόµενες ηµέρες, σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης να ωραιοποιήσει την κατάσταση.
Ακόµα: Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να πάρετε τον «µποναµά» από το υπερπλεόνασµα.

Παράταση χιλιάδων συµβάσεων στους Ο.Τ.Α.
ΣΕΛ. 11-12

Ο∆ΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ

Στο ίδιο έργο θεατές!

ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ
∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ

«Πώς θα
σώσουµε τις
παραλίες µας»
ΣΕΛ. 8

∆ραµατική
µείωση του
πληθυσµού
ΣΕΛ. 5

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΚΟΙ

Στο τραπέζι
η ενίσχυση…
n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:

ΓΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
ΣΕΛ. 15-22

ΣΕΛ. 3