Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

4oC, 11:00

10oC, 20:00

7oC - Υγρασία 66%-95% - Άνεμοι: ΝΔ-Β 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:48 - Δύση ηλίου: 17:14

€0.80

ÐáñáðïíåìÝíá ëüãéá Ý÷ïõí ôá ôñáãïýäéá ìáò
Δυο αναθεωρητικές πολιτικές κυριαρχούν ως επιδιώξεις στα Βαλκάνια. Εκείνη των Αγγλοσαξόνων κι η άλλη της Τουρκίας. Εμβόλιμα ανακατώνονται και όλοι οι άλλοι παίκτες, πρωτίστως οι Γερμανοί κι οι Ρώσοι. Οι παρεμβάσεις τους εκδηλώνονται άλλοτε επιθετικά κι άλλοτε
δείχνουν σα να βρίσκονται εν υπνώσει αλλά δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο. Οι μικρότεροι παίκτες συνωθούνται κάτω από τα φτερά των μεγάλων, στοιχηματίζοντας στην επιτυχία τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται όλα τα γεγονότα και οι ενέργειες, ακόμα και ‘κείνες που αναφέρονται «σ’ αρχαία οράματα» και αναβιώνουν εύκολα στις μέρες του μεγάλου παροξυσμού. Στο κοινωνικό επίπεδο, η ανάγνωση διαφέρει. Η παρορμητική αγριότητα απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας. Την ξεστρατίζει, την παραπλανά. 11 >>

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4784

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΙΩΤΩΝ

Áêüìá äõï ÷éë. ôüíïé óôç Ëåõêßììç
Και νέα συνάντηση
στο Υπουργείο, με
Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, ΣΥΔΙΣΑ

Êáé óÞìåñá ôï ÐëáíçôÜñéï, óôçí ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Με σταθερή την θέση ότι δεν πρόκειται να δεχτούν οιαδήποτε πράξη στερείται συνταγματικής νομιμότητας, πραγματοποιήθηκε χθες
τα απόγευμα, η προγραμματισμένη συνάντηση, αντιπροσωπείας Λευκιμμιωτών (μέλη του
Αλεύχιμου, της Πρωτοβουλία Αγώνα και του Συλλόγου Αττικής)
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σελίδα 6>>

Áßóéï ôÝëïò ãéá
ôçí 81÷ñïíç ðïõ
áãíïïýôáí >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον έναστρο ουρανό μέσα από μια μοναδική οπτικοακουστική διδακτική εμπειρία, έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και σήμερα, μικροί και μεγάλοι στην Κέρκυρα. Πεδίο, το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium On The Go, που…
άραξε από χθες, στην Πλατεία Δημαρχείου.
9 >>

ÌçäÝíéóå ôïí
Ì. ÁëÝîáíäñï
ü÷é üìùò êáé ôïí
ÔçëõêñÜôç >>

3

áôæÝíôá

10>>

Êáé ìå ôïí
áíôéñáôóéóôéêü
ï êáè' ïìïëïãßá
öåñüìåíïò
ùò äñÜóôçò
ôïõ öïíéêïý 6 >>

14

ÅôïéìÜæïíôáé ïé ðñþôåò
åëåýèåñåò èÝóåéò
óôÜèìåõóçò ÁìÅÁ 7 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα