Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
αχολιάζει
"οέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4253-ΕΤΟΣ 150
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Αιγότερα χρήματα
Οι δασικοί χάρτες χτύπησαν στις πληρωμές
της ντρ°ρυπανσης
. Σαφώς γότερα χρήματα από αυτά που είχαν
υπολογίσει ότι θα λάβουν, διαπίστωσαν ότι
πηραν τελικά, εκατοντάδες αγρότες-δικαιου.
χοι του προνραμματος μειωσης της ντρορυπανσης, αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν ότι αντί
να λάβουν το 75% της προκαταβολής που διKal0UVTO, Πηραν μονον ενα ποσοστο
Σελ. 5
Εκπαίδευση Εκπαίδευση
Βράβευση
μαθητών
Το Δήμαρχο
Μουζακίου
Του 4ου Γυμνασίου
τον 37ο Πανελλήνιο
Επισκέ θηκαν οι μαθητές του 6ου Λημοτι
κού Σχολείου
Σελ.6
Σελ. 6
Η νέα Πολιτική Συνοχής της Ε
ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
-Πρέπει να
προεξοφλεί
το μέλλον κι όχι
να μελλοποιεί
το παρελθόν
ΜΑΡΙΑΝΑ E. ΛΕΜΑ
ΦαρμακοΠ0IOS
Κ Αγοραστός
στην Επιτροπη
των Περιφε
ρειων
Βασαρδάνη 14
Καρδίτσα
Τηλ. 24413 04534
Kiv.: 6974245660
e-mail: [email protected]
Σελ. 7
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει ου.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακατω τμηματων
3ον Λαφημιστημεννώσεις markeδυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λ.Π
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
1 ον Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
Λογιστηρίου
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι
Ακτύωσης
στον με γνωσεις στα social media
5ον Η εταιρείας μας Προσφέρει την