Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27186
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Παγκόσμιο ροη
Χαμηλότερες τιμές στα
σουΠερ μαρκετ
αναμεσα σε Πεντε
Χωρες συμφωνα με
το ΙΕΛΚΑ
ο νια το ευρώ
οιεκοικει η Ε.Ε.
γωγών 300 δισεκ
ημαντικά χαμηλότε!ες παQαμένο
ιμές του τυπικού καλαθιού στα σο
περ μάρκετ της Ελλάδας σε σχέση με
ανταγωνιστικη εσωτεοχη α
ρά. Η ενδυνάμωση του ρο
την Ισπανία και την Πο!τογαλία.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα
ματα επαναλαμβανόμενης εξα
λει στη μεί
όσον αφορά τις διατ
ίανε μπορίου Καταναλωτικών Αγα
θών (ΙΕΛΚΑ
της αυτονομίας
ημειών
παρουσιάζει τα απ
Ανησυχία
Λαγικαρντ Υια την
«οργή» στην Ε.Ε
Επισης, οι προτασεις της
πιτροπης ερχονται σε μια
να αντιμετωπίσει πρωτοφα
οπως για πα
ς, αΟμόδιος
ου Τραμπ. «Η προώθηση του διεθνο
σμευσης της Ευρώ
μέρεις χαι βασισμ
σμιες συναλλαγές και οικονομία. Αυτό
έρχεται σε μια συγκυρια οπου οι προσφα
ντ απηύθυνε την TQ1τη έκκληση για την
έωση της διεθνούς συνεQγασίας, εκ
TQάζοντας τον φόβο πως έQχεται μια νέα
uQ(ο κατέθεσε
σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) η ΕυΟωπαϊκή Ε
να αυξηθεί η χρήση
πης για ανοιχτές, πο
κανόν
που θα πQαγματοποιηθεί την εQχόμενη ε
α προσπάθει
γωνιστεί την παγκόσμια θέση του αμερι
χανικού δολαρίου
ς, η εμφάνιση νέων
ικών δυνάμεων, παράλληλα με
90 αιώνα.
παγκό
σήμερα(σ.σ. Τετάρτη) σύσταση προς τα
κράτη-μέλη για την προώθηση της ευρύτε
Το ευρώ πρέπει να αντιχατοπτρίζει
νομικό και χρηματ
νηγορούν υπέρ μιας πιθανής στροφής προς
ενα πιο διαφοροποιημένο και πο
συστημα πο^^ων παγκο
στην Ουάσινγκτον, η επικεφαλής του ΔΝΤ
στο τικό βά
σήμερα(σ.σ. Τετάρτη) σε συνέντευξη Τύ
του στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της
ηση να υπάρξει «ανανεωμένη πολυμερής συνεργασία», η οποία θα
εγγυαται οτι «τα οικον
παγκοσμιοποίησης θα τα μοιράζονται όλοι
μισμάτω
τερη φορολογία στην Ελλά
Παρελθόν η
ΛΙτοτητα νια την
Ευρωπη
υ ΑΕΠ αυξήθηκαν τα
λογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ, ενώ στις
υπόλοιπες 15 χώρες μειώθηκαν
εισοδήματος) και οι ΗΠΑ (1,3 ποσοσυνολικά φορολογικά έσοδα της Ελλά
δας το 2017 από 38,8% το 2016, σύμφωνα
με έκθεση του ΟΟΣΑ (Revenue Sta
2018) που δόθηκε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη)
στη δημοσιότητα. Για το σύνολο των χω
Qwv του ΟΟΣΑ, τα φορολογϊκά έσοδα αν
ξήθηκαν το 2017 στο 34,2% του ΑΕΠ από
ες μονάδε
Qou για τον επαναπατουσμό κεQδών από
υνολικά, σε 19 από τις
34 χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν τα φορο
η Ελλάδα σημείωσε τη μ
γαλύτερη αύξηση φορολογι
Ερευνα του CNBC Υια τα
οικονομικα των κρατων
Πειραματικό τεστ αίματος Υια την
ανίχνευση του καρκίνου σε 10 λεπτά
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ήταν ν
φαQμόζει πολιτιχές υπαγορευμένες από
δεν ντόκειται σε πρόγραμμα στή0%ης, η
φορολογικών εσόδων είχαν η Γαλλία
(46,2% του ΑΕΠ), η Δανία (46%), το Βέλ
γιο (44,6%) και η Σουηδία (44%), ενώ τ
χαμηλότερο είχαν το Μεξικό (16,2%), η
ες στην Αυστραλία αν
ανιχνεύσει οποιονδήποτε καρκίνο στο σώμα μέσα σε δέκα λεπτά το πολύ. Το φθηνό και
απλό καθολικό τεστ, που ανιχνεύει τις διαφορές στο DNA των zaeknikov, από ευείνο
των υγιών κυττά!ων, δίνει ελπίδες ότι στο μέλλον θα είναι εφικτή η έγκαι!η διάγνωση
Χιλή (20.2%), η[email protected]λανδία (2
TouQK1α (24,9%). Τις μεγαλύτερες αυξή
ου κα0%ίνου, ώστε και οι θεραπείες να είναι πιο αποτελεσματικές
Το τεστ δεν μπορεί-τουλάχιστον προς το παρόν-να αποκαλύψει ούτε σε ποιο σημείο
μείωσαν το Ισ!αήλ (1,4 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω φορολογικής μετα!ονθμισης
που αυξησε τα εσοδα από τη φ
του σώματος βρίσκεται ο καρκίνος, ούτε πόσο προχωρημέ
ρη προειδοποίηση στους γιατρούς για να ψάξουν περισσότερο το ζητημα. Ιδί
ως για καρκίνους όπως του παγκρέατος ή των ωοθηκών, που δίνουν ελάχι
ο αμεριχαν ικό δίκτυο CNBC στην ηλε
ορολογία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα