Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ιωάννης Α. Κόλλιας
1ο Κατάστημα
Αγίου Τρύφωνος 5,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 223681

2ο Κατάστημα
Αγίου Κωνσταντίνου 52,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 222601

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Δεκεμβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 288 | 1 €

Κιν: 697 3238675
Email: [email protected]

«Αισθάνομαι ότι κάνω κάτι για τον τόπο μου»
• Ο διοικητής του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Πέτρος Τομάρας, μετά
το 15νθήμερο ταξίδι του σε Σικάγο και Ν. Υόρκη, προσκεκλημένος των εν Αμερική Αρκάδων
Για την προγραμματισμένη αναβάθμιση
του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου
Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» ενημέρωσε
τους εν Αμερική Αρκάδες ο διοικητής της
ενιαίας νοσηλευτικής δομής της Αρκαδίας,
Καθηγητής Μάρκετινγκ Πέτρος Τομάρας,
από το βήμα του 74ου Εθνικού Συνεδρίου
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε από τις 11
έως 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, και στο
οποίο ήταν επίσημα προσκεκλημένος.
Ο κ. Τομάρας, στο πλαίσιο των εργασιών
του 74ου Συνεδρίου της ΠΟΑ, περιόδευσε
σε Νέα Υόρκη και Σικάγο και είχε σειρά
επαφών τόσο με πρόσωπα, όσο και με εκπροσώπους της Αρκαδικής Ομογένειας, μεταφέροντας, αφενός την εκπεφρασμένη
βούληση της Πολιτείας για αναβάθμιση
του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου
Τρίπολης, αφετέρου την προσήλωση των
συνεργατών του, αλλά και σύμπαντος του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
του ιδρύματος σε αυτόν τον σκοπό.
Ο διοικητής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου εξήγησε στους κληρονόμους των
κτητόρων της πρότυπης νοσηλευτικής μονάδας της Αρκαδίας τη δεκαετία του 1950,
ότι η Διοίκησή του, σε συνεργασία με την
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δρομολόγησε την αναβάθμιση του
νοσηλευτικού ιδρύματος σε Πανεπιστημιακό και η θέση αυτή υιοθετήθηκε από
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας,
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μάλιστα, την ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του,
κλείνοντας τις εργασίες του 1ου Αναπτυ-

ξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου, που
πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Φεβρουαρίου
2018, στην Τρίπολη.
Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε περαιτέρω τη μεταφορά του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης στο Πανεπιστήμιο,
ώστε ν’ αξιοποιηθεί τόσο ο περιβάλλων
χώρος του, όσο και ο στεγασμένος, σε δομές
της κοινότητας του νεότευκτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αυτή τη
στιγμή στερείται Φοιτητικής Εστίας, αλλά
και ευρύχωρων αιθουσών διοίκησης, έρευνας και διδασκαλίας.
Ο Καθηγητής Πέτρος Τομάρας ανακοίνωσε στο συνέδριο των ομογενειακών οργανώσεων στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη
το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της Πολιτείας
για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του
συνόλου των Κέντρων της Νοσηλευτικής
Δομής της Αρκαδίας, την άμεση έναρξη
λειτουργίας του Ψυχιατρικού της Τμήματος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του
οποίου έχουν ολοκληρωθεί πλησίον της
κεντρικής μονάδας του Νοσοκομείου,

αλλά και την καθ’ ύψος ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεών του με νέο όροφο
πάνω από το ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), για την οποία απαιτείται αντίστοιχη μελέτη, ώστε να χρηματοδοτηθεί
από την Πολιτεία η κατασκευή, όπως η
ίδια έχει υποσχεθεί.
Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε τους Αρκάδες της Αμερικής για την
υψηλή ποιότητα νοσηλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει νυχθημερόν και αδιαλείπτως το Παναρκαδικό Νοσοκομείο
στους πολίτες, μακράν κάθε πολιτικού παρεμβατισμού, με ακομμάτιστη και απροσωπόληπτη διοίκηση. Γεγονός το οποίο
επιβεβαιώνει η ταυτόχρονη αύξηση της
ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών
του ιδρύματος, με τον ίδιο προϋπολογισμό
από το 2015!
Ο κ. Τομάρας ενδεικτικά ανέφερε πως
κατ’ έτος η νοσηλευτική μονάδα αντιμετωπίζει πάνω από 100.000 μικρά ή μεγάλα περιστατικά ασθενών, με κόστος λειτουργίας
μειωμένο κατά 40% από τα προηγούμενα
χρόνια.
Στη 15νθήμερη περιοδεία του στην Αμερική ο Πέτρος Τομάρας συμμετείχε σε
σειρά εκδηλώσεων των Αρκάδων, καθώς
και στην προγραμματισμένη παρουσίαση
του βιβλίου τού Πέτρου Σαραντάκη «Οι
Αρκάδες της Αμερικής».
Ο «Π.Μ.» ρώτησε τον Πέτρο Τομάρα,
εάν είναι ευχαριστημένος με την εμπλοκή
του στη διοίκηση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου: «Αισθάνομαι ότι κάνω κάτι για
τον τόπο» απάντησε.

Η ΖΩΗ
ΖΩ
ΖΩ
ΩΗ
Η
ΕΙΝΑΙ
Ε ΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
ΩΡΑ
Ω
ΡΑ
ΡΑΙΑ
ΑΙΑ
ΑΙΑ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆƋƐƒ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆ
ƋƐƒ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

92/
/9
923$.(/2
92/923$.(/2

1.000.000
1.
000.000
ƗƊƌƊƐƍƆƔƒƂ
Ɨ
ƊƌƊƐ
ƌƊƐƍƆƔƒƂ

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

ƃƂƌƃƐƌƊƎƈ
ƃƂƌƃƐƌƊ
ƃƂƌ
ƐƌƊƎƈ
ȃĮȣʌȜȓȠȣ_
_

_YDJLDVNDYRXUDV#JPDLOFRP

_YDJLD
DVNDYRXUDV#J
#JPDLOFRP