Πρωτοσέλιδο Θράκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5826 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

«Άγονος» ο διαγωνισμός για το χριστουγεννιάτικο «λούνα παρκ»

«Τροχοπέδη» η κανονιστική
της κεντ. πλατείας που…ποτέ δεν άλλαξε
✓Εντάσεις και για τους υπόγειους κάδους
στην χθεσινή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

ΑΓΟΡΑ

Το ωράριο λειτουργίας
των καταστημάτων
για τις γιορτές
από τον Εμπορικό Σύλλογο
Ξάνθης

Σελ.: 16

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...

ΑπότηνΞάνθηστον...Βόσπορο
τα “Γλυκά Νερά”
της Ξανθιώτισσας
Ι. Καρακασίδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σελ.: 9

Τους πρόδωσαν οι... παλμοί
της καρδιάς τους (!)

✓Αλλοδαπός διακινητής και επτά
μετανάστες στα χέρια
της αστυνομίας με τη βοήθεια
ειδικού “παλμογράφου”

Σελ.: 6

« I N T E R R E G V- A Ε λ λ ά δ α - Β ο υ λ γ α ρ ί α
2014 - 2020»:
σελ.: 3

Σ τ η ν Ξ ά ν θ η χ θε ς ο ι « ε ρ γ α σί ε ς »
- Πα ρ ο υ σί α τ ω ν Υ φυ πο υ ργ ώ ν
Ο ι κ ον ο µ ί α ς κ α ι Α νά πτ υ ξ ης
Ε λ λ ά δα ς κ α ι Β ο υ λ γα ρ ί α ς
σ ελ.: 4 -5

σ ελ.: 4 -5

✓Στ. Γιαννακίδης: «Ιδιαίτερα θετική η συγκυρία
για την Ελληνική οικονομία»
✓Χρ. Μέτιος: «Προνομιούχα η ΠΑΜΘ
- Ήδη υλοποιούμε έργα του προγράμματος»

Η αγάπη των Ξανθιωτών περισσεύει
και «μοιράζεται»
και όχι μόνο…ενόψει Χριστουγέννων

Τραπέζι Αγάπης:
20 χρόνια - 150 μερίδες
καθημερινά

✓Μητροπολίτης Ξάνθης:
«Μεγάλη υπόθεση
να ανοίγεις την πόρτα σε κάποιον
και να σε ρωτά αν έχεις ανάγκη από κάτι»

ΣΕΛ.: 7

Πρόσβαση στο φυσικό αέριο
αποκτούν έξι πόλεις
της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης

✓29.608.416 ευρώ δίνει η Περιφέρεια
από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα
για 493 χιλιόμετρα δικτύου

ΣΕΛ. : 8