Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη, 106|Δεκεμβρίου 1 2018
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Eupa Ετος 62ον 1 Apeμός φύλλου 2930
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
x;.ve 'ΟΠως ουνέβη με Πολλά ΟΧΟλεία σε όλη την Ελλάδα έτσι
και στην Καστοριά την Περα
σμένη Πέμπτη οι μαθητές διαδήλωσαν ειρηνικά κατά ης
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μετα τα αλλεπάλληλα xtunnουνας Προβάλλοντας τη ουν
θετική ως φυσική ήρθε η Πρωαντίδρα on βάζοντας το θέμα
Boon ta 7
Ο γνωστός και αξιόλογος la
τρός γυναικολόγος φιλοξενείται στη στήλη "Υπέρ Υγείας.
και αναφέρεται σ' ένα επίκαιρο
θεμα, στην υΠογεννηυκότητα
στον καιρό της κρίσης
στη ουστή tou βάση
συμφωνίας των Πρεσηών
ΕΚΡΙΒΗΚΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ
02 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
An υθείας αναθόσειςπό τον
κ. Αδαμόηουλο σε λογιστικό
γραφείο της Κοζάνης!
"Χρυσή" αξιοποίηση -m04 ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΙΒΗ ΔΟΥΚΗ
πηγών Γράμμου
04 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Η τουριστική avanue anard
ακεδιασμό και ουλλογκή npoondeaa
Στον Περφερ ακό δρόμο
μεταξύ Μαλάκη-Καλλιθέα
onou γεμίσει με nga
σελ.3
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
}. & Π. ΣΤΟΥΡ
priarC λαοημετοσύ θα
λογος στο ίδρυμα Ηρακλής Καλλισθένης Ta
με ευκές, ακό ο κόσμος πρόσφερε
Μια η λύ
60χρια
μπλοράθ nav an
την ίδρυση
Παρ'on r τον μπροστά στο σκορ σχεδόν σε
όλο τον αγώνα. Παίοντας μάλιστα Πολύ καλή
άμυνα ωστόσο στην τελευταία nsp0δο δεν
Βρήκε τις αηαραίτητες λύσεις στην aneEan και όασε με 62-61 εκτός έδρας από τον
πρωτοπόρο Αμντα
τρόφιμα και είδη ανάγκης
επιτυχες σην Πόλη μας με διακρίσεις και
μετάλλια σε παγκόσμιους και Ολυμπιακούς
ayove, Πα το λόγο αυτό ο ΝΟΚ γιόρτασε με
διήμερες επετειακές adnAi σεις